Over de OOR


Het samenwerkingsverband OOR Leiden wil optimaal alle opleidingsmogelijkheden gebruiken binnen het brede scala aan zorg binnen de grenzen van deze regio. We leiden regionaal op, waaraan lokale opleidingsinstellingen ieder hun bijdrage leveren. 


De OOR Leiden is aantrekkelijk gelegen met korte onderlinge afstanden, en kent zijn kracht door een grote dichtheid en diversiteit aan opleidingsmogelijkheden binnen het brede scala aan zorg dat in deze regio wordt geboden. Om dit brede scala aan zorg optimaal te benutten voor opleidingsmogelijkheden bundelen de OOR-partners hun krachten met behoud van eigen karakter.


De OOR Leiden houdt zich binnen de regio bezig met:

  • het onderwijs aan studenten die coschappen lopen in de ziekenhuizen
  • de opleiding tot medisch specialist
  • overige opleidingen, zoals de opleiding tot SEH-arts (spoedeisende hulp)
  • gezamenlijk onderzoek
  • afstemming van regionale zorg

OOR Leiden is uniek, dankzij de grootste dichtheid aan opleidingsmogelijkheden binnen het kleinste aantal vierkante kilometers en diversiteit op het gebied van werken en leren, wonen en sociale activiteiten.