Over de OOR

Kwaliteit door het bundelen van diversiteit

Het samenwerkingsverband OOR Leiden wil optimaal alle opleidingsmogelijkheden gebruiken binnen het brede scala aan zorg binnen de grenzen van deze regio. Hiervoor bundelen de aangesloten ziekenhuizen/instellingen hun krachten met behoud van hun eigen karakter. Zo onderhoudt en bouwt de OOR Leiden in gezamenlijkheid aan de beste medische vervolgopleidingen van Nederland.

De OOR Leiden biedt een volledig spectrum aan opleidingen en vervolgopleidingen. Op deze manier wil de OOR Leiden - aantrekkelijk gelegen in het hart van de Randstad – uitgroeien tot een regio waar studenten, artsen in opleiding tot specialist en opleiders zich volledig kunnen ontplooien.

De OOR Leiden houdt zich binnen de regio bezig met:

  • het onderwijs aan studenten die coschappen lopen in de ziekenhuizen
  • de opleiding tot medisch specialist
  • overige opleidingen, zoals de opleiding tot SEH-arts (spoedeisende hulp)
  • gezamenlijk onderzoek
  • afstemming van regionale zorg

OOR Leiden is uniek, dankzij de grootste dichtheid aan opleidingsmogelijkheden binnen het kleinste aantal vierkante kilometers en diversiteit op het gebied van werken en leren, wonen en sociale activiteiten.