Competentieprofiel opleiders

Het competentieprofiel voor de opleider en opleidingsgroep is vernieuwd. Het profiel is in juni 2012 vastgesteld door het College van Geneeskundige Specialisten (CGS). Het competentieprofiel is compact en overzichtelijk. Het maakt helder wat opleider en leden van de opleidingsgroep in huis moeten hebben. Het nieuwe profiel krijgt aandacht in het aanbod van de Teach the Teacher-PLUS cursussen.

Doel van het competentieprofiel
Het competentieprofiel beschrijft de competenties die opleiders en leden van de opleidingsgroep nodig hebben.. U kunt het profiel gebruiken om:

  • Activiteiten gericht op de (verdere) professionalisering van leden van de opleidingsgroep en opleiders vorm te geven (eindtermen van scholings-en ontwikkelactiviteiten).
  • Actieve participatie in professionalisering te stimuleren door een individuele inspanningsverplichting te definiëren

Het profiel is nadrukkelijk niet bedoeld om in deze vorm te gebruiken als “afvinklijstje” bij visitaties of andere vormen van toetsing. 

Voor wie?
Het competentieprofiel is primair bedoeld voor en toegesneden op de onder het Kaderbesluit CCMS ressorterende opleidingen tot medisch specialist en de profielen van de KNMG. Het richt zich op de 'opleidingskundige' (didactische, onderwijskundige en organisatorische) competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van opleidingstaken. Daarbij wordt er als vanzelfsprekend van uitgegaan dat de opleider / lid van de opleidingsgroep een competent medisch specialist is in alle zeven domeinen van het CanMEDS model.

Competentieprofiel