Opleidingsmonitor

De Opleidingsmonitor, een instrument om het leerklimaat te meten.

Deze vragenlijst heeft als doel in dialoog met de aios te komen tot verbeter- en aandachtspunten voor de opleiding. Aios waarderen de Opleidingsmonitor positief: 'gestructureerd, concreet, kort en fijn om een toelichting bij de open vragen te kunnen geven'. De vragenlijst bestaat uit 20 gesloten en 6 open vragen, daarbij komen de volgende thema's aan bod: 

- Begeleiding & supervisie
- Opleidingsklimaat
- Onderwijs & organisatie

Aan het einde van deze vragenlijst zijn er nog maximaal 6 vragen die door de VAA's (Verenigingen van Arts Assistenten) in de regio worden opgesteld met elk jaar een wisselend actueel thema. 

De Opleidingsmonitor wordt 1 keer per jaar in juni regionaal uitgezet onder de aios. De resultaten van de Opleidingsmonitor worden na de zomer via de COC's (Centrale Opleidingscommissie) verspreid aan de opleiders (bij een respons van 4 aios of meer per opleiding) en besproken in een opleidingsjaargesprek met de aios. Dit wordt begeleid door een onderwijskundig adviseur van de OOR Leiden en op basis hiervan wordt het opleidingsjaarplan gemaakt.

Voor vragen of opmerkingen kun je bij jouw onderwijskundig adviseur terecht of via: info@oorleiden.nl