Opleidingsmonitor

In de OOR Leiden hebben we een nieuw meetinstrument ontwikkeld: 'de Opleidingsmonitor'.

Jaarlijks werd er in de OOR Leiden de D-RECT enquête uitgezet. Het bleek echter dat de meerwaarde van de D-RECT niet altijd even duidelijk (meer) werd bevonden. De D-RECT is een grote vragenlijst (52 vragen) die weinig nieuwe informatie opleverde en bij aios een zekere vorm van 'invulmoeheid' kende. De Opleidingsmonitor is een online vragenlijst met 15 gesloten vragen opgedeeld in drie thema’s:

- inhoud opleiding
- opleidingsklimaat
- organisatie opleiding

en per thema één open vraag naar sterke en verbeterpunten.

De Opleidingsmonitor is bij negen opleidingsgroepen (acht specialismen) in drie ziekenhuizen getest. Twee opleidingen hebben daarna aan de hand van de vragenlijst het opleidingsjaargesprek gevoerd. Deelnemende aios waarderen de vragenlijst positief: meer gestructureerd, concreter, korter en fijn om een toelichting bij de open vragen te kunnen geven. Dit geldt ook voor de betrokken opleiders: de vragenlijst (en de terugkoppeling) levert een concreter beeld van sterke en te verbeteren punten en geeft energie en handvatten. De vragenlijst wordt nog gevalideerd, maar een eerste analyse leidt tot een valide en betrouwbare vragenlijst.

Op basis van een positief advies van alle COC-voorzitters in de OOR Leiden is dan ook besloten om in september de Opleidingsmonitor OOR-breed uit te zetten in plaats van de D-RECT. De nieuwe vragenlijst zal zorgvuldig worden geëvalueerd en op basis daarvan zal besloten worden of de Opleidingsmonitor de D-RECT definitief kan vervangen.