Opleidingsmonitor

De Opleidingsmonitor, een instrument om het leerklimaat te meten.

Na een aantal jaar het leerklimaat te hebben gemeten met de D-RECT, is besloten over te gaan op een nieuw meetinstrument. Deze vragenlijst is korter en heeft als doel in dialoog met de aios te komen tot verbeter- en aandachtspunten voor de opleiding. Aios waarderen de Opleidingsmonitor positief: 'meer gestructureerd, concreter, korter en fijn om een toelichting bij de open vragen te kunnen geven'. De vragenlijst bestaat uit 16 gesloten en 6 open vragen, daarbij komen de volgende thema's aan bod: 

- inhoudelijke kwaliteit
- opleidingsklimaat
- organisatie van de opleiding

De Opleidingsmonitor is bij negen opleidingsgroepen (acht specialismen) in drie ziekenhuizen getest. In najaar 2017 wordt de vragenlijst voor het eerst bij alle opleidingsgroepen afgenomen, vervolgens gevalideerd en hopen we in 2018 met de definitieve versie te gaan werken. Doel is de resultaten van de opleidingsmonitor te bespreken in een opleidingsjaargesprek met de aios. Dit wordt begeleid door de onderwijskundige en op basis hiervan wordt het opleidingsjaarplan gemaakt.