EFFECT

Kwaliteit van de begeleiding meten
De EFFECT is een online vragenlijst die informatie biedt over de manier waarop een supervisor of opleider de aios begeleidt. Bij deze in Nijmegen ontwikkelde vragenlijst is rekening gehouden met het competentieprofiel van de opleider opgesteld door het College Geneeskundige Specialismen (CGS).

Een van de belangrijkste aspecten van de opleiding van aios is de individuele begeleiding van de aios door de supervisoren. Het doel van de evaluatie met behulp van de EFFECT is het bevorderen van de kwaliteit van deze begeleiding van aios en daarmee van de kwaliteit van de opleiding. De vragenlijst wordt ingevuld door de aios en door de supervisor als zelfevaluatie. De vragen in de EFFECT-vragenlijst zijn onderverdeeld in zeven domeinen:

• De opleider/supervisor als rolmodel
• Zorgdragen voor leerzaam werk
• Planning van opleidingsactiviteiten
• Geven van feedback
• Doceervaardigheden
• Beoordeling

Kwaliteitscyclus
Het uiteindelijke doel van de EFFECT meting is om samen met andere kwaliteitsinstrumenten de kwaliteit van opleidingsafdelingen in een kwaliteitscyclus te verbeteren. Aan de hand van de gegevens wordt een individueel feedback-rapport per supervisor gemaakt. Daarna vindt een feedback-gesprek plaats tussen de supervisor en een afvaardiging van de aios. In dit gesprek benoemen aios wat motiverende en leerzame aspecten zijn in iemand's begeleiding en waar mogelijke aandachtspunten liggen. Er volgt een verslag van het gesprek met afspraken over verbeterpunten. De groepsgemiddelden worden besproken met aios en staf. De EFFECT-meting vindt met een regelmaat van eens in de twee à tweeënhalf jaar plaats op aanvraag van de opleider.

Dialoog
Essentieel is dat aios en stafleden met elkaar de dialoog aangaan over de kwaliteit van de begeleiding tijdens de opleiding. De evaluatie geschiedt in een sfeer waarin het mogelijk is elkaars mening te accepteren. Het uiteindelijke doel is een klimaat te creëren waarin het mogelijk is altijd feedback te geven en te ontvangen. Onderwijskundigen ondersteunen het proces. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat inzet van de EFFECT bijdraagt aan een open(er) feedback-cultuur.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over de procedure van de EFFECT-meting, een voorbeeld van de EFFECT vragenlijst voor aios en een voorbeeld van de EFFECT vragenlijst voor supervisoren, en het competentieprofiel van de opleider vindt u hier.