Q&A D-RECT

Wat is de D-RECT?
De D-RECT is een gevalideerde vragenlijst die in heel Nederland gebruikt wordt om de kwaliteit van de vervolgopleidingen te monitoren. De Leidse OOR heeft er voor gekozen om deze jaarlijks voor de hele regio uit te zetten in september.                         De opdrachtgever, de Centrale Opleidingscommissie (COC) vraagt via de opleiders de gegevens op van de betreffende aios van de opleidingsafdelingen. Deze aios ontvangen een uitnodigingsmail met een link naar de D-RECT vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst gebeurd online en neemt ongeveer 10 minuten tijd in beslag. 

Waarom de D-RECT?
Een veilig en (onder)steunend opleidingsklimaat wordt van groot belang geacht voor de ontwikkeling van a(n)ios. Uit onderzoek is bekend dat het positief kan bijdragen aan onder meer de motivatie, het zelfvertrouwen en de academische prestaties.       Het opleidingsklimaat verwijst naar de context waarbinnen a(n)ios (en dus ook opleiders) werken, zoals de werk- en opleidingssetting, de manieren van werken en omgaan met elkaar, de wijze van communicatie, de 'softe aspecten' van samenwerking, de geschreven en ongeschreven regels etc.

Anonimiteit
Deelname aan de D-RECT is anoniem voor a(n)ios. In het feedbackrapport wordt alleen het aantal a(n)ios weergegeven, maar niet het jaar van de opleiding of het geslacht. Deze gegevens zijn slechts voor onderzoeksinformatie. Daarnaast worden de gegevens pas teruggekoppeld aan de opleider als minimaal 4 a(n)ios de lijst hebben ingevuld. Op deze manier kunnen we de anonimiteit en betrouwbaarheid van de lijst waarborgen. Let wel: formuleer verbeterpunten op een correcte manier in de open opmerkingen. Deze worden namelijk niet gecensureerd en komen een op een terug in de rapportage voor de opleider.
 

Over welke stageplek de vragenlijst invullen?
Vul de vragenlijst in over de huidige stage, behalve als je recent (max. 3 weken) met een nieuwe stage bent begonnen. Neem in dat geval de vorige stage, omdat waarschijnlijk een gedeelte van de onderwerpen nog niet goed te beoordelen is.     Ben je in vooropleiding bij de afdeling Interne vul dan de vragenlijst in over het specialisme Interne Geneeskunde.

Wat gebeurt er met de uitslag?
De vragenlijst wordt door het Onderwijs Expertise Centrum van het LUMC verwerkt. De verwerkte resultaten zullen naar de opdrachtgever, de Centrale Opleidings-commissie (COC) van het betreffende ziekenhuis worden teruggekoppeld en via hen aan de opleiders. De resultaten worden besproken in de COC. Het is de bedoeling dat de uitslag ook wordt besproken met de opleider, de opleidingsgroep en met een deel van de a(n)ios  van de betreffende afdelingen, zodat er verbeter- en actiepunten kunnen worden geformuleerd indien nodig. Bij dit gesprek is het zinvol om gebruik te maken van de expertise van een onderwijskundige. De uitgezette acties worden een half jaar later weer geëvalueerd in een opleidingsvergadering.
 

Meer informatie?
Te vinden op onze D-RECT pagina of neem contact op met Jacqueline van der Blom.