Voortgangsgesprekken voeren: het persoonlijk opleidingsplan en het portfolio

Het portfolio is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject van de aios. Bij de voortgangsgesprekken is het portfolio een belangrijk uitgangspunt voor het gesprek  In deze workshop gaan we in op de stappen die bij de voorbereiding van het voortgangsgesprek belangrijk zijn. U wordt geïnformeerd over de doelen en verplichtingen ten aanzien van het voortgangsgesprek; het gebruik van relevante onderdelen uit het portfolio en het gebruik en bijstelling van  het persoonlijk opleidingsplan (POP). U oefent in vaardigheden die handig zijn voor het voeren van een voortgangsgesprek nieuwe stijl. U meldt zich aan via Boerhaavenascholing.