Observeren met video

Om de ochtendvisites nog beter te laten verlopen, filmt de afdeling Orthopedie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) sinds kort periodiek deze bijeenkomsten. De beelden geven letterlijk een inkijkje in het functioneren van het gehele team, zodat de leden hun manier van samenwerken kunnen bijschaven.

beeld: Thinkstock beeld: Thinkstock

Het project is een initiatief van orthopedisch chirurg Enrike van der Linden samen met de teamleider van de afdeling Orthopedie en een onderwijskundige. Hun idee was het proces van de ochtendvisite verder te verbeteren, mede met het oog op de komst van een nieuw elektronisch patiëntendossier. Er kwamen diverse opties op tafel, zoals het laten meelopen van derden of het onderling bespreken van die bijeenkomsten. Uiteindelijk viel de keuze op het periodiek filmen van de ochtendvisites met daaraan gekoppeld plenaire nabesprekingen.

Omdat het filmen van de ochtendvisites mogelijk bezwaren oplevert bij de betrokken professionals van de afdeling, werden zij eerst om toestemming gevraagd. Uiteraard werden ook de patiënten tevoren geïnformeerd en gevraagd schriftelijk toestemming te geven. De belofte was dat zij niet herkenbaar in beeld zouden komen.

Als experiment begonnen de initiatiefnemers met het filmen van de ochtendvisites gedurende een week. Elke opname bespraken de deelnemers nog dezelfde dag, waarbij ze gebruikmaakten van een checklist met observatiepunten. Volgens Van der Linden omschreven de meesten de sfeer tijdens de nabesprekingen als open en veilig. Ook constateerden de teamleden dat de voorgestelde verbeterpunten direct zichtbaar waren tijdens de volgende visites. Als extra meerwaarde van de beelden noemden zij dat nu ook non-verbale signalen en de houding van betrokkenen kunnen worden meegewogen in het verbetertraject.

De bedoeling is het filmen en nabespreken om de twee of drie maanden te herhalen. Tevens zijn er plannen om het project uit te breiden naar andere afdelingen, de patiënten actiever te betrekken bij de evaluatie en het initiatief te koppelen aan opleidingsdoelen.