CAT - Bachelor scriptie

In januari 2015 is het CAT-project van start gegaan als onderdeel en afsluiting van de vernieuwde bachelorfase van de studie Geneeskunde in Leiden.

Belangrijk onderdeel van het project is dat de studenten een CAT (Critical Appraisal of a Topic) gaan doen onder begeleiding van een aios of promovendus uit de OOR Leiden, hetgeen uiteindelijk leidt tot een CAT-verslag. Hierbij heeft de aios dus een centrale rol in het slagen van het project en willen we de begeleiders alle informatie die zij nodig hebben voor het begeleiden van de studenten aanbieden.

Het CAT-project is een unieke opzet waarin een brug geslagen wordt tussen de studie geneeskunde en de medisch vervolgopleidingen, omdat de studenten met een 'echt' medisch probleem aan de slag gaan onder begeleiding van iemand uit de klinische praktijk. Het is een logistieke uitdaging om 300 studenten te koppelen aan de aios en het project goed te laten verlopen. Hiervoor is uitgebreide begeleiding ingepland vanuit de informatie specialisten van de Walaeus bibliotheek, vanuit de klinische epidemiologie voor het beoordelen van de artikelen en van Communication in Science voor het begeleiden van het schrijfproces. De aios is de inhoudsdeskundige en de studenten zullen van de aios het klinisch scenario krijgen en met inhoudelijke vragen bij de aios komen. 

Hieronder staat alle informatie die van belang is voor de aios en promovendi die het CAT-project gaan begeleiden: 


Voor meer informatie neemt u contact op met de blokcoördinatoren: Saskia Le Cessie of Arno Roest via: cat-project@lumc.nl.