360º Feedback en Reflectie

De methode 360º feedback is één van de toetsinstrumenten in het opleidingscurriculum. In deze workshop besteden we aandacht aan de inhoud en procedure van 360º feedback voor aios. Vragen die aan bod komen zijn: ´Wat is de frequentie?´, ´Hoe organiseer ik het ?´, ´Hoe vul ik het in?´ en ´Wat zijn de consequenties van negatieve 360º feedback?´. 
Na een korte bespreking van de theorie over 360º feedback wordt aandacht besteed aan het praktisch organiseren en plannen van de feedback. Daarna is er ruimschoots aandacht om zelf te oefenen  met het interpreteren van de gegevens en de wijze waarop je aios daarop kunt laten reflecteren. U meldt zich aan via Boerhaavenascholing.