Begeleiding & Toetsing

opleidenMet opleidingsinstrumenten bedoelen we de activiteiten, formulieren en middelen die opleiders en aios kunnen gebruiken om de competentieontwikkeling te ondersteunen. Hiernaast een aantal voorbeelden uitgelicht.


Individueel Opleidingsplan (IOP)

Vanuit de landelijke regelgeving is aangegeven dat elke aios een Individueel Opleidingsplan (IOP) moet hebben. Opleidingsgroepen zijn vrij om daarin te kiezen of zelf een IOP format te ontwikkelen.

Het IOP maakt de leerdoelen en bijbehorende acties inzichtelijk en formaliseert deze. Het IOP vormt de inhoudelijke planning van de onderdelen van de opleiding en omschrijft hoe de aios de benodigde competenties zal gaan halen. Als aios kun je je IOP in elke fase van de opleiding aanpassen. Bijstelling gebeurt meestal naar aanleiding van een voortgangsgesprek of geschiktheidsbeoordeling. Opleider en aios bespreken de door de aios opgestelde leerdoelen met elkaar. De opleider voegt hier zo nodig leerdoelen aan toe, bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen uit de opleidingsgroep over een competentieniveau dat anders is dan verwacht.

De Registratiecommissie (RGS) heeft een handleiding ontwikkeld voor het opstellen van een IOP. KNMG/MMV heeft in aansluiting daarop een toelichting met praktijkgericht voorbeeld uitgewerkt. De RGS heeft haar goedkeuring verleend; het staat opleidingsgroepen vrij om een andere vorm of aanpak te kiezen.

De handleiding en voorbeelden van IOP’s zijn onder aan deze pagina te vinden.


Korte Praktijk Beoordeling (KPB) en feedback

De Korte Praktijk Beoordeling (KPB) is een belangrijk instrument om de AIOS op een gestructureerde manier te beoordelen en feedback te geven op praktische situaties in de praktijk. U leert waar u op  moeten letten tijdens het observeren van de aios. U leert hoe u kunt waarderen en beoordelen, welke criteria er zijn en hoe u de aios op een effectieve en efficiënte manier feedback kan geven.
Na een korte bespreking van de theorie zal in deze workshop aan de hand van een meegebrachte korte praktijk beoordeling (KPB) en opnames geoefend worden met de KPB. Tevens wordt aandacht besteed aan het implementeren van de KPB in de opleiding. U meldt zich aan via Boerhaavenascholing.


360º Feedback en reflectie

De methode 360º feedback is één van de toetsinstrumenten in het opleidingscurriculum. In deze workshop besteden we aandacht aan de inhoud en procedure van 360º feedback voor aios. Vragen die aan bod komen zijn: ´Wat is de frequentie?´, ´Hoe organiseer ik het ?´, ´Hoe vul ik het in?´ en ´Wat zijn de consequenties van negatieve 360º feedback?´. 
Na een korte bespreking van de theorie over 360º feedback wordt aandacht besteed aan het praktisch organiseren en plannen van de feedback. Daarna is er ruimschoots aandacht om zelf te oefenen  met het interpreteren van de gegevens en de wijze waarop je aios daarop kunt laten reflecteren. U meldt zich aan via Boerhaavenascholing.


Voortgangsgesprekken voeren: het persoonlijk opleidingsplan en het portfolio

Het portfolio is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject van de aios. Bij de voortgangsgesprekken is het portfolio een belangrijk uitgangspunt voor het gesprek  In deze workshop gaan we in op de stappen die bij de voorbereiding van het voortgangsgesprek belangrijk zijn. U wordt geïnformeerd over de doelen en verplichtingen ten aanzien van het voortgangsgesprek; het gebruik van relevante onderdelen uit het portfolio en het gebruik en bijstelling van  het persoonlijk opleidingsplan (POP). U oefent in vaardigheden die handig zijn voor het voeren van een voortgangsgesprek nieuwe stijl. U meldt zich aan via Boerhaavenascholing.


OSATS

Informatie over dit onderwerp volgt binnenkort.


CAT-Training

Meer informatie over de Critical Appraisal of a Topic (CAT) vindt u elders op onze website.