Nieuws

Opleidingssymposium: Grensoverstijgend opleiden, opleiden over grenzen heen!

Helaas heeft ons opleidingssymposium vorig jaar vanwege de corona-maatregelen geen doorgang kunnen vinden.          Maar op dinsdag 15 juni bent u van harte welkom om online alsnog deel te nemen aan het OOR Leiden opleidings-symposium: ‘Grensoverstijgend opleiden, opleiden over grenzen heen!’. 

Als gevolg van het veranderende zorglandschap met netwerkgeneeskunde en de juiste zorg op de juiste plek wordt een goede samenwerking tussen medisch specialisten onderling en 1e en 2e lijn steeds belangrijker om kwalitatief goede en doelmatige patiëntgerichte zorg te kunnen leveren. Hierdoor zal ook de opleiding van de medisch specialist en de huisarts mee moeten veranderen en dat vraagt om ‘grensoverstijgend opleiden’. Op het OOR-opleidingssymposium wordt dit thema vanuit verschillende perspectieven belicht. We worden bijgepraat over de laatste landelijke ontwikkelingen en in workshops gaan we aan de slag met onderwerpen als interprofessioneel opleiden, regionaal disciplineoverstijgend onderwijs, empowerment van (H)AIOS, de toegevoegde waarde van een rolspecialisatie en het bevorderen van gezondheidsvaardigheden. We sluiten plenair af met de toekomstvisie van de Verenigingen van Arts-Assistenten (VAA’s) en HAIOS-vereniging op het opleiden in onze OOR de komende 10 jaar. We zien uit naar de deelname van (huisarts)opleiders, (H)AIOS, leden van opleidingsgroepen, bestuurders en ondersteuners van de medisch specialistische vervolgopleidingen uit de Leidse OOR!

Doelgroep van het symposium:
Medisch specialisten, opleiders, leden van de opleidingsgroep, (H)AIOS, bestuurders, onderwijskundigen en huisartsen.

Schrijft u zich ook in?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Terugkoppeling OOR Leiden Boottocht  

11 oktober 2018
Op 31 augustus jl. vond de jaarlijkse OOR-boottocht plaats. Dit jaar een rondje via Amsterdam en Haarlem. Aan boord spraken circa 60 opleiders, AIOS, studenten, docenten, onderwijskundigen, bestuurders en leerhuismedewerkers met elkaar over (OF ‘in een gemengd gezelschap van ca. 60 personen werd gesproken over’) een goede voorbereiding in de master op de vervolgopleidingen, over het nieuwe visiteren, over interprofessioneel werken en leren, en over ouderengeneeskunde in de vervolgopleiding. Naast het verslag van deze gezamelijke OOR-dag kunt u ook de presentaties die op deze dag zijn gegeven hieronder downloaden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ambassadeurs Doelmatigheid en Opleiden OOR Leiden 

28 augustus 2018
Om Doelmatigheid in de opleiding en de zorg succesvol voort te zetten zijn we op zoek naar ambassadeurs binnen de ziekenhuizen van de OOR Leiden. Als ambassadeur bent u ''de'' contact-persoon binnen de instelling. Het ambassadeurschap wordt bij voorkeur uitgevoerd door een duo; een opleider/lid van de opleidingsgroep en een aios. De rol van contactpersoon is een informerel rol, de nadruk ligt op enthousiasme voor het onderwerp doelmatigheid in de opleiding en zorg. Concreet investeert u 2 uur per maand en vallen de volgende activiteiten onder deze rol:   

 • Enthousiasmeren en bewust maken van (medisch specialistische) collega’s om doelmatig denken en werken in het primaire proces in te bedden (consultvoering, overlegvoering etc.)
 • Contactpersoon voor a(n)ios die een doelmatigheidsinitiatief willen opzetten, onderzoekje willen doen etc.
 • Begeleiden van a(n)ios bij het uitdenken van doelmatigheidsinitiatieven 
 • Meedenken over de invulling van doelmatigheid in de medische vervolgopleidingen binnen de instelling
 • Contactpersoon voor de  eigen COC (opleiders en a(n)ios), binnen de OOR Leiden (uw naam komt op de OOR-website)
 • Onderdeel van het OOR Leiden netwerk, verspreiden van informatie
 • Maximaal 2 à 3 keer per jaar deelnemen aan een bijeenkomst
 • Jury lid voor de aios prijs


Bent u de ambassadeur die wij zoeken dan kunt u zich aanmelden

-----------------------------------------------------------------------------------------------

OOR Opleidingssymposium 2018 

10 april 2018
Het OOR Leiden Opleidingssymposium met als centrale thema: 'Fit for the Future' op dinsdag 27 maart was een groot succes! Lees meer over deze dag op de website van het Alrijne Ziekenhuis.  

Naast een plenaire gastlezing van de Zorginnovatiewinkel en het artikel Geneeskeuze, kunt u de presentaties downloaden die tijdens de workshops gegeven zijn:

Workshop 1) Vitaliteit: jongleren en balanceren
Workshop 2) Voorkomen is beter dan genezen
Workshop 3) Starten met EPA's
Workshop 4) Hoe blijf ik de dokter die ik wil zijn?
Workshop 5) De juiste persoon op de juiste plaats: Uitval en Selectie van aios
Workshop 6) Intervisie met interventies
Workshop 7) Bekwaamverklaren aan de hand van EPA's
Workshop 8) Optimaliseren van het leer- en werkklimaat

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uitreiking Doelmatigheidsprijs OOR Leiden
 

25 januari 2018           
Doelmatig leren denken en handelen is cruciaal: we willen allemaal de best mogelijke kwaliteit van zorg tegen verantwoorde kosten. De OOR Leiden reikte op 24 januari de OOR Leiden doelmatigheidsprijs uit. Er waren veel goede Doelmatigheidsinitiatieven ingestuurd, hieronder de prijswinnaars:

 • 1e Prijs: Mobiele gipsverbandwagen op de Spoedeisende Hulp van Annelijn Rambach, aios SEH, HMC.
 • 2e Prijs: App om patiënten (inter)actief te begeleiden tijdens de gehele behandeling van Mark van Roosmalen, anios Heelkunde, HagaZiekenhuis.
 • 3e Prijs: Effectiviteit en veiligheid van een korte opname protocol rondom hypofysetumor operaties van Daniel Lobatto, arts onderzoeker, LUMC. 

De winnaars hebben elk een prijs van 2.500,- euro ontvangen om te besteden aan het project/initiatief.

Denkt u ook aan het landelijke Doelmatigheidssymposium op woensdag 18 april?

Meer weten? Bekijk de video of ga naar: www.doelmatigheidsproject.nl


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe aios-cursus Medisch Leiderschap


18 september 2017
Op 5 september starten circa 20 aios uit diverse opleidingsinstellingen in OOR Leiden aan de nieuwe cursus medisch leiderschapgegeven door prof. Carina Hilders (gynaecoloog Reinier de Graaf Groep). Na een inspirerende start met dromen van wereldleiders, was de vraag aan de aios welke dromen zij nastreven in hun werk als toekomstig medisch specialist. Rolmodellen en wat je daarvan kunt leren en toepassen in de dagelijkse praktijk, kwam terug in één van de oefeningen. Medisch leiderschap is daarbij het gevoel hebben zelf in de regie te zijn, over de werkomgeving en over je eigen toekomst. Niet als leider op de apenrots, maar om oog te hebben voor gelijkgerichte belangen, anderen in hun kracht te zetten met het uiteindelijke doel voor ogen: wordt de patiënt er beter van. Met elkaar werden diverse voorbeelden besproken waarbij er geen sprake was van gelijkgerichte belangen, wat veelal samenhangt met het niet kennen van elkaars werkvelden. Tijdens de volgende cursusdag op 12 december zal het onder andere gaan om de eigen drijfveren, krachten, ambities en leerdoelen. Ook hebben de aios de opdracht gekregen een onderdeel of punt van aandacht in de eigen organisatie in kaart te brengen waar je als aios mee aan de slag wilt en kunt ter verbetering. Een handige tool om op verschillende niveaus en op verschillende plekken nog meer te leren over medisch leiderschap is te vinden op de nieuwe website over medisch leiderschap. Alle aios in OOR Leiden en daarbuiten worden uitgenodigd hiermee aan de slag te gaan!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doelmatigheidsprijs OOR Leiden


14 november 2017 
Houd jij je bezig met doelmatigheid van de gezondheidszorg en het maken van verstandige keuzes binnen de zorg? Heb jij interesse hierin en zou jij steun kunnen gebruiken bij het opstarten van een project hierover? Of heb jij een goed idee hoe onderzoek/projecten doelmatigheid in de vervolgopleiding geïmplementeerd kunnen worden?    

Dan is de doelmatigheidsprijs OOR Leiden iets voor jou!

Eind januari 2018 reikt de OOR Leiden onder het genot van een hapje en een drankje drie prijzen uit in de volgende categorieën:

- categorie best lopende project (maximale bedrag 2500 euro)
- categorie beste initiatief (maximale bedrag 2500 euro)

Het geldbedrag moet ten behoeve van het initiatief of lopende project worden ingezet (bijv. ontwikkelen van een on-line tool, aanschaf van materiaal, kosten voor een presentatie/cursus, etc.)

Wie kunnen meedoen:   Alle AIOS met een leuk idee of project over doelmatigheid. Het is aan te bevelen dit samen te doen met andere zorgprofessionals als specialisten, arts-onderzoekers, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Deadline   : stuur je aanvraag vóór 8 januari 2018 naar doelmatigheidleiden@gmail.com.

Meer weten? Bekijk de criteria of video en ga voor voorbeelden naar:    www.bewustzijnsproject.nl (Let op: naast de Doelmatigheidsprijs OOR Leiden, kun je ook alleen een aanvraag indienen voor de landelijke Doelmatigheidsprijs 2018.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe ROC Voorzitter

3 juli 2017 
Op voordracht van de Regionale Opleidings Commissie (ROC) heeft het OOR-bestuur op 22 mei 2017 
dr. Ward Posthuma benoemd als nieuwe ROC-voorzitter van OOR Leiden. 

Posthuma is in het Bronovo Ziekenhuis en het LUMC opgeleid tot internist-hematoloog en werkt sinds 1998 bij de vakgroep interne geneeskunde van het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. Aldaar is hij van 2002 tot 2014 (plv.) opleider geweest. Momenteel is hij decaan van het leerhuis en daarmee lid van het dagelijks bestuur van de Centrale Opleidingscommissie. Gelieerd aan zijn werk als hematoloog-oncoloog is Posthuma voorzitter van het regionaal hematologisch netwerk, wetenschappelijk actief binnen de epidemiologische hematologie en adviseur binnen IKNL (Integrale Kankercentra Nederland).

Posthuma: “De ambitie voor de komende jaren is de OOR Leiden tot de meest aantrekkelijke van Nederland te maken. Een krachtige regionale samenwerking waarbij aios zonder belemmeringen op diverse locaties binnen de OOR de voor hun relevante stages kunnen doen is daartoe een middel. Ik lever graag een bijdrage aan deze ambitie!”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Symposium Doelmatigheid van Zorg 2017

29 juni 2017
Op maandag 26 juni heeft de OOR Leiden het Symposium Doelmatigheid van Zorg georganiseerd. Het was een geslaagde middag!

Op verschillende manieren kwam het onderwerp bewustzijn van kwaliteit en doelmatigheid in de medische vervolgopleiding aan de orde. De nadruk lag vooral op kostenbewustzijn en efficiënt organiseren, verstandige keuzes maken en risicomanagement en ethiek. 

Hieronder kunt u een aantal presentaties van deze dag downloaden:

1) Meten van behandelsucces door online patiënten module
2) Doelmatigheid; wat is het? Choosing Wisely, Kostenbewustzijn en Kwaliteit
3) Financiën rondom cataractoperaties in het Alrijne Ziekenhuis
4) Initiatief doelmatigheid; G.P. Frank aios LUMC
5) Value Based Health Care, Kostenbewustzijn en doelmatigheid in de geneeskundige vervolgopleiding
6) Blended care, a safe alternative to unnecessary long length of stay after pituitary surgery
7) Validation of national claim data in acute myocardial infarction patients
8) Checklist doelmatigheid; drs. C. den Rooyen
9) Opleiden in doelmatigheid (aios en opleiders)
10) Doelmatige zorg met behulp van Samen beslissen (“online keuzehulpen”, doelmatigheidsprijs 2017)
11) Kostenbewustzijn en doelmatigheid in de geneeskundige vervolgopleiding

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OOR Opleidingssymposium 2017

22 mei 2017
Het OOR Leiden Opleidingssymposium met als centrale thema: 'Opleiden voor de zorg van de toekomst' op dinsdag 18 april was een groot succes!

Ongeveer 120 geïnteresseerde deelnemers waren naar het Oude Stadhuys in Gouda gekomen om te luisteren naar onze gastsprekers Margot van der Starre (directeur NVZ) en Rien de Vos (AMC). Aansluitend konden diverse workshops worden gevolgd. We kijken terug op een mooi, succesvol en inspirerend symposium.

Hieronder kunt u de presentaties downloaden die tijdens de workshops gegeven zijn:

Workshop 1) Samen leren, samen werken
Workshop 2) EPA's en individualisering intro en bekwaam verklaren
Workshop 3) Self-assessmenttool voor aios
Workshop 4) Stappenplan shared decision making
Workshop 5) De kracht van het verhaal
Workshop 6) Impact van ernstig incident, klacht of tuchtzaak
Workshop 7) Opleiden, begeleiden of coachen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Save the date: 6 juni LUMC-Onderwijsconferentie

27 maart 2017
Op dinsdag 6 juni vanaf 11.45 uur bent u van harte welkom in gebouw 3 van het LUMC. 
Aan de slag met blended learning. Oefenen met nieuwe onderwijstechnologie. Van gedachten 
wisselen over vernieuwde vormen van onderwijs en begeleiding. Best practices delen met collega’s. 
Het is allemaal mogelijk tijdens de jaarlijkse onderwijsconferentie.


De onderwijsconferentie is bedoeld voor docenten, opleiders en andere onderwijsprofessionals van de universitaire opleidingen, de zorgopleidingen en de bij- en nascholingen binnen en buiten het LUMC. Ook studentleden van de diverse commissies zijn welkom.   

Wij ontvangen u met een lunch op het speciaal ingerichte marktplein. Daar vindt u informatie over allerlei aspecten van onderwijs, van onderwijsontwikkeling tot en met -evaluatie. Ook kunt u in gesprek met collega’s van verschillende afdelingen van DOO, zoals het Onderwijs Expertise Centrum, het Onderwijs Service Centrum, Boerhaave Nascholing en Educatie Zorgsector. Heeft u een (onderwijskundige) vraag? Stel hem daar!

De onderwijsconferentie start met een plenaire sessie, waarna u verschillende workshops kunt volgen. We sluiten zoals gebruikelijk feestelijk af: het M.F.L.S.-bestuur reikt na afloop van de conferentie, samen met de decaan, de jaarlijkse onderwijsprijzen uit in HePatho.

We brengen u binnenkort op de hoogte van de inhoudelijke invulling van deze onderwijsconferentie. Wilt u nu alvast informatie? Wendt u zich dan tot Marchien de Mooij, hoofd Onderwijs Expertise Centrum.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Save the date: OOR Leiden Opleidingssymposium

5 december 2016
Het OOR Leiden symposium 2017 vindt plaats op dinsdagmiddag 18 april van 13.00-17.30 uur in Gouda
met als thema: "Toekomstbestendig opleiden - opleiden voor de zorg in 2030". Met  interessante sprekers, leerzame workshops, geaccrediteerd voor opleidersprofessionalisering en de mogelijkheid om OOR-collega's 
te ontmoeten, biedt het symposium voor ieder wat wils. 

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor de workshops of het programma bekijken. 
We zien we u graag op 18 april in Gouda!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aios? Jouw mening telt!

29 augustus 2016

Help als aios mee om de kwaliteit van jouw vervolgopleiding te verbeteren. Hoe? Geef je beoordeling en draag direct bij aan het verbeteren van het opleidingsklimaat. Elk jaar meet de Onderwijs- en Opleidingsregio Leiden met de Dutch Residency Educational Climate Test (D-RECT) de kwaliteit van de vervolgopleiding van de aios. Daarbij kijkt men naar het leerklimaat, de supervisie, feedback en toetsing. De D-RECT vragenlijst is vanaf maandag 29 augustus  online in te vullen door aios in de ziekenhuizen/instellingen binnen de OOR Leiden. De resultaten worden in november teruggekoppeld aan de opleiders en Centrale Opleidingscommissie (COC). 

Kijk voor meer informatie op de pagina D-RECT kwaliteitscyclus .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vervolgopleidingen en EPA's

14 juli 2016
De komende jaren gaan alle medische vervolgopleidingen gebruik maken van EPA’s; Entrustable Professional Activities. Momenteel worden de landelijke opleidings-plannen herschreven op basis van EPA’s. Niet alles van een opleiding komt in EPA’s maar voor elke opleiding zullen een aantal kernactiviteiten in EPA’s beschreven worden. In vogelvlucht: een EPA is een kernactiviteit van de professie, die je toevertrouwt aan een voldoende competente aios. Voorbeelden hiervan zijn zelfstandig een polikliniek draaien of een anamnese afnemen. Wanneer de aios een bepaalde EPA behaald heeft mag hij in principe dat onderdeel van het werk zelfstandig doen. Het voordeel hiervan is dat er een geleidelijke, gecontroleerde groei in zelfstandigheid zal plaatsvinden.

EPA’s zijn  specifiek voor een bepaald specialisme en hangen af van de complexiteit van de activiteiten. Opleiders kunnen EPA’s aftekenen/bekwaam verklaren, dat betekent dan dat ze erop vertrouwen dat ze de aios voldoende competent achten om deze specifieke activiteit zelfstandig uit te voeren. Hier komt dus ook een stuk toetsing/ beoordelen om de hoek kijken. Om een EPA te beheersen moeten aios aantonen, bijvoorbeeld doormiddel van KPB’s of technische vaardigheden (OSATS) dat ze de betreffende activiteit kunnen uitvoeren. Bij een EPA op de operatie kamer zal, naast het medisch handelen en de verrichtingen, bijvoorbeeld ook gekeken worden naar het samenwerken en de professionaliteit van deze aios. 

De komende tijd zal per opleiding bekend worden welke EPA’s er in het landelijk opleidingsplan staan. Daarna zal regionaal per opleiding afgestemd moeten worden waar en hoe aios een bepaalde EPA kunnen behalen.
 
Meer informatie hierover is via de onderwijskundig adviseurs vervolgopleidingen  te verkrijgen of kijk op de website van de Federatie van Medisch Specialisten .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OOR Opleidingssymposium 2016: "Individueel opleiden en de opleidingsgroep."

4 februari 2016
Zoekt u meer verdieping, inspiratie of blijft u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de medische vervolgopleidingen?
Kom op dinsdag 12 april van 13.00-17.30 uur  naar ons jaarlijkse gratis en geaccrediteerde OOR Leiden Opleidingsymposium. Dit jaar is het LUMC gasthuis. De actuele thema's zijn individualisering, EPA's, Scherpbier 2.0 en andere nieuwe ontwikkelingen binnen de medische vervolgopleidingen. 

Ons symposium zal door dr. Harry Heijerman, ROC voorzitter, worden geopend. Onze gastspreker dr. Wouter Kollen, opleider Kindergeneeskunde LUMC, vertelt graag uit eigen ervaring hoe je gezamenlijk vorm kunt geven aan de opleiding. Daarna zal onze gastspreker prof. dr. Anneke Kramer, hoofd Huisartsopleiding LUMC, lessons learned binnen de huisartsgeneeskunde met ons delen. Prof. dr. Jan van Lith sluit ons symposium af met een interactieve sessie over zorginnovatie en de opleiding. 

Meer informatie of inschrijven  voor de workshops kijk op Boerhaavenascholing.nl


*Dit gratis én geaccrediteerde symposium is voor mensen die te maken hebben met medische vervolgopleidingen, en met name voor (plv.)opleiders, stafleden én aios werkzaam binnen de Leidse OOR ziekenhuizen.


OOR Opleidingssymposium 2016

17 december 2015

Zoekt u meer verdieping, inspiratie en tot slot een perfect moment om te netwerken op het gebied van medische vervolgopleidingen? Zet dinsdagmiddag 12 april 2016  alvast in uw agenda! Het LUMC is dit jaar onze host en het thema zullen wij later bekend maken. 

*Dit gratis én geaccrediteerde symposium is voor mensen die te maken hebben met medische vervolgopleidingen, en met name voor opleiders, stafleden en aios. 


LUMC Onderwijsbespreking 2015

De mogelijkheden van Entrustable Professional Activities in het klinisch onderwijs, prof. dr. Olle ten Cate

8 december 2015

Op dinsdag 8 december heeft prof. dr. Olle ten Cate (hoogleraar Expertisecentrum voor Onderwijs  en Opleiding  UMC Utrecht) een lezing gehouden over het  gebruik van EPA’s (Entrustable Professional Activities) in het onderwijs op de klinische werkplek. EPA’s zijn een hulpmiddel om zichtbaar te maken of een bepaalde kritische activiteit al wel of niet aan een persoon kan worden toevertrouwd om voortaan zelfstandig uit te voeren. Het sluit dus aan bij het competentiegericht leren dat we in onze (para)medische opleidingen kennen. lees meer ... of bekijk de presentatie  (pdf).

Datum: dinsdag 8 december 2015
Tijdstip: 16.30-17.30 uur
Locatie: Leids Universitair Medisch Centrum, Collegezaal 3 (gebouw 1)


U bent van harte uitgenodigd om bij deze voordracht aanwezig te zijn!


Opleidingsprijs 2015

8 december 2015

De Opleidingsprijs, die voor de zevende keer werd uitgereikt, stond dit jaar ook in het teken van eHealth. De afgelopen maanden konden aios hun opleider nomineren en vandaag kozen ze uit drie finalisten de winnaar. Juryvoorzitter Jacqueline Stouthard (winnares van de Opleidingsprijs 2014) reikte de prijs uit aan dr. Watske Smit . Zij kreeg de prijs omdat ze altijd beschikbaar is voor haar aios en hen actief helpt met het individueel inrichten van hun opleiding. Daarnaast maakt ze zich hard voor innovatie en is ze enthousiast over de mogelijkheden van eHealth.

De tweede en derde prijs werden uitgereikt aan respectievelijk prof. dr. Jaap Hamming  (vaatchirurg LUMC ) en prof. dr. Guus Lycklama à Nijeholt  (uroloog LUMC). Alle finalisten ontvingen een geldbedrag dat besteed mag worden aan de kwaliteit van de opleiding.


Proefschrift Monica van de Ridder  

29 juni 2015 'Feedback in clinical education';

Hoe kunnen aankomend artsen 
het beste feedback krijgen?  

    


LUMC-Onderwijsconferentie 2015 

11 mei 2015

Verbinden in het Onderwijs: Samen Leren en Samen Werken
'Verbinden' vormt een belangrijk thema binnen het onderwijs. Reden voor het LUMC om dit op dinsdagmiddag 9 juni als onderwerp te kiezen voor de jaarlijkse onderwijsconferentie. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Vijf pijlers
U doet als onderwijsprofessional in het LUMC of in een affiliatieziekenhuis tijdens deze bijeenkomst inspiratie op om uw eigen steentje bij te dragen aan het verbinden binnen het onderwijs. Dit verbinden bezien we vanuit verschillende perspectieven. De pijlers die hierbij centraal staan, zijn 'de docent', 'de student', 'het multidisciplinair onderwijs', 'de regio' en 'het zorglandschap'.

Burgemeester Lenferink keynote spreker
Tijdens deze middag vertelt drs. Henri Lenferink, als keynote spreker, hoe hij binnen zijn ambt als burgemeester van Leiden een verbindende factor in zijn stad vormt. Na dit plenaire gedeelte kunt u 2 van de 10 workshops volgen waarin de deelnemers een pijler nader uitwerken en/of bediscussiëren. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als 'Peer assessment' als verbindend middel tussen docent en student, het leerproces en toetsing; het invullen van het portfolio Basiskwalificatie Onderwijs; 'bedside teaching' met artsen en verpleegkundigen tegelijk.

Accreditatie
De conferentie is in het LUMC en duurt van 12.30 tot 16.30 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor onderwijsprofessionals in het LUMC en in de affiliatieziekenhuizen, voor andere regionale betrokkenen en medewerkers betrokken bij het onderwijsleerproces. Accreditatie is aangevraagd. Aansluitend aan de bijeenkomst organiseert de M.F.L.S. de uitreiking van de onderwijsprijzen in HePatho.

U kunt zich vanaf nu aanmelden
Voor meer informatie over het programma, de workshops en aanmelding verwijzen we u graag naar het aanmeldformulier.

De voorbereidingscommissie LUMC-Onderwijsconferentie 2015

AJ de Beaufort
Ivo de Boer
Erik Jansen
Jacob  Muller
Hanneke Sas
Mariska Schoonderwoerd


OOR Opleidingssymposium

15 april 2015

Het OOR Leiden Opleidingssymposium met "Kwaliteit & Coaching" als centrale thema op 14 april was een groot succes!

Meer dan 100 geïnteresseerden waren gekomen om de presentatie van onze gastspreker Prof. dr. F. Scheele of een van de workshops bij te wonen. 
Hieronder kunt u de beschikbare presentaties die gegeven zijn tijdens het symposium downloaden:

Workshop 1) Het loopt niet lekker met een aios:... en nu? (pdf)
Workshop 2) Coachen op de werkvloer: van diagnose naar actieplan (pdf)
Workshop 3) Individualisering van de vervolgopleiding (pdf)
Workshop 4) Het opleidingsbeleid - hoe kunnen opleiders en aios meepraten? (pdf)
Workshop 5) De kunst van het vragen stellen: de specialist als coach (pdf)
Workshop 6) Aanspreken en afspreken: feedback geven voor gevorderden (pdf)

Als u contact wilt opnemen met een van de trainers of meer informatie wilt dan kun u altijd mailen.


CanMEDS-competentiedenken levert competente jonge artsen op

20 maart 2015

Marcel Levi (internist en bestuursvoorzitter van het AMC) was getuige van een uiterst professionele uitwisseling van gedachten tussen twee aankomende gezondheidszorg-professionals. 

De manier waarop de aios gebruik maakten van het CanMEDS-competentie denken en handelen is het resultaat van jarenlange inspanning om dokters van de toekomst op te leiden volgens een competentieprofiel dat meer omvat dan alleen medische kennis en vaardigheden. Klik op de CanMEDS roos voor het volledige artikel.


 


Alrijne Zorggroep  hijst de vlag

5 januari 2015

De raad van bestuur van Alrijne Zorggroep hees op 5 januari de nieuwe vlag bij de drie ziekenhuizen in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Sinds 1 januari zijn het Diaconessenhuis Leiden en Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn gefuseerd en gaan ze samen verder onder de naam Alrijne Ziekenhuis. Samen met verpleeghuizen Leythenrode (Leiderdorp) en Oudshoorn (Alphen aan den Rijn) vormen de ziekenhuizen Alrijne Zorggroep.


D-RECT Kwaliteitscyclus

24 augustus 2015

Help als aios mee om de kwaliteit van jouw vervolg-opleiding te verbeteren. Hoe? Geef je beoordeling 
en draag direct bij aan het verbeteren van het opleidingsklimaat. Elk jaar in september meet de OOR Leiden met de Dutch Residency Educational Climate Test (D-RECT) de kwaliteit van het leerklimaat, de supervisie, feedback en toetsing. 

De D-RECT vragenlijst is vanaf dinsdag 1 september online in te vullen door aios in de instellingen/zieken-huizen binnen de OOR Leiden. Per aios wordt via een geautomatiseerd systeem op één emailadres de link naar de vragenlijst gestuurd. Inmiddels is de online vragenlijst gesloten. De resultaten worden verwerkt en in november teruggekoppeld aan de Centrale Opleidings-commissies (COC's) en via hen aan de opleiders.

Elders op onze website vindt u meer informatie over de D-RECT kwaliteitscyclus


Onder het thema ‘Best Practices in interactief onderwijs’ organiseert het LUMC op woensdag 11 juni zijn jaarlijkse onderwijsconferentie in collegezaal 1, Gebouw 1. De thema’s ‘Blended Learning’, ‘Uitdagend onderwijs’,  ‘Beeldend onderwijs’ en ‘Toekomststrategie’  worden daar in belicht. Een groot aantal LUMC-docenten presenteert kort hun ‘Best Practice’, en op enkele onderwerpen gaan sprekers en deelnemers in workshops nader in.

Toekomst van onderwijs
De dag wordt geopend door dr. Stephanie Klein Nagelvoort Schuit van het Erasmus MC, die ingaat op serious gaming in het onderwijs. Prof. dr. Simone Buitendijk, vice-rector van de Universiteit Leiden, sluit de Onderwijsconferentie af. Zij neemt u mee naar de toekomst van het onderwijs.

Geaccrediteerd
De conferentie is bedoeld voor docenten, opleiders en betrokkenen bij de universitaire opleidingen, de verpleegkundige opleidingen en de opleidingen voor medisch ondersteunende beroepen. Voor het deelnemen aan de Onderwijsconferentie krijgt u 4 accreditatiepunten van het ABAN.

Voor meer informatie over het programma en om u aan te melden.

 


Resultaten:

 • Handvatten om direct in de eigen praktijk aan de slag te gaan met het coachen van aios;
 • Een eigen coachstijl kunnen ontwikkelen naar aanleiding van de ontvangen feedback;
 • Efficiënter opleiden door vroegtijdig in te grijpen als een aios dreigt te ontsporen. Extra begeleidingstrajecten worden daarmee echte begeleidingstrajecten.

Voor wie?
Opleiders en (plv)opleiders medisch specialisten die (direct) betrokken zijn bij het opleiden van aios.

Voorkennis
Verwacht wordt dat er al een Teach the Teacher-cursus is gevolgd. Eventueel kan voorafgaand aan de Masterclass een telefonische intake plaatsvinden.

Trainers
Mevrouw M. (Monique) Bolung, ervaren trainer en coach
Mevrouw drs. B.J.A. (Beatrijs) de Leede (onderwijskundige LUMC)

AccreditatieHet ABAN heeft 10 accreditatiepunten toegekend aan de Masterclass.

LocatieOmgeving Leiden, exacte locatie volgt.

KostenAls deelnemer betaalt u alleen de kosten voor verblijf en catering. Deze kosten bedragen € 295 (inclusief overnachting) of € 195,00 (exclusief overnachting). De masterclass wordt verder kosteloos voor u verzorgd.

Op 16 en 17 oktober a.s. wordt door het project MMV (KNMG) in samenwerking met OOR Leiden de masterclass coachen van aios verzorgd. Het doel van de masterclass is (plv.) opleiders van medisch specialisten trainen in het effectiever begeleiden van aios met behulp van coachingstechnieken 

Onderwerpen:

 1. Begeleider of beoordelaar: welke petten draagt u als opleider en wanneer doet u wat met welke pet op? Beoordelen is iets anders dan coachen. Wanneer kunt u welke techniek inzetten en met welk resultaat. Daarmee kunt u het spanningsveld verminderen tussen willen begeleiden en moeten beoordelen.
 2. Van reactief handelen naar proactief coachen: hoe kan coaching behulpzaam zijn bij verschillende typen aios, passend bij de fase van hun opleiding? Hierin maken we verschil tussen instrueren, adviseren, motiveren en delegeren.
 3. Succesfactoren in coachen: de meetlat, drie communicatieposities, interventiemodel, gouden driehoek en ijsberg.
 4. Voeren van een competentiegericht leergesprek met behulp van de STAR(R)-methodiek.
 5. En wat als het dreigt te ontsporen? Interventies bij een disfunctionerende aios.
 6. Als coachen overgaat in beoordelen: zonder hartkloppingen slecht nieuws aan aios vertellen (confronteren en incasseren) en leren omzetten in leeractiviteiten.
 7. Het extra begeleidingstraject: hoe pakt u dit effectief aan zonder in de ‘dramadriehoek’ terecht te komen?
 8. Hoe kunt u wat u leert inzetten binnen uw opleidingsgroep?

ProgrammaDrie dagdelen aaneengesloten op een externe locatie in de omgeving van Leiden. Bekijk het volledige programma.

Aanmeldenaanmeldingsformulier 16 en 17 oktober 2014Aanmelden kan door het in te vullen (vol=vol).

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail of bel met: 030-2823319.

 


   Tevens zijn er twee Teach the Teacher-Plus trainingen (1 dag):

 • De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken: 7 maart
 • Stimuleren van reflectie en de 360º feedback: 25 april.

Teach the Teacher trainingen

Deze tweedaagse cursus heeft tot doel degenen die aios opleiden nieuwe inzichten aan te reiken over de wijze waarop volwassenen in een professionele context leren. De leidende gedachte is dat opleiders hun manier van opleiden doeltreffender kunnen maken als zij begrijpen hoe dat leerproces verloopt en deze inzichten in hun dagelijkse opleidingspraktijk incorporeren.

De Teach de Teacher trainingen tot einde van het jaar vinden plaats op:    

 • september: 25/26
 • oktober: 9/10, 17/18, 31/1 november
 • november: 18/19, 28/29, 22/6 december 

Tevens is er een CAT Training op: 20 september/4 oktober.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op: Boerhaavenascholing


Cursussen voor aios CanMEds

In de OOR Leiden zijn discipline overstijgende cursussen (DISCOO) voor aios ontwikkeld.

Het aanbod voor 2013 bestaat uit de volgende cursussen:

Kijk voor meer informatie en aanmelding op: Boerhaavenascholing.