Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste OOR Leiden nieuws? Abonneer u dan op onze OOR Leiden nieuwsbrief.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitreiking Doelmatigheidsprijs OOR Leiden
 

25 januari 2018          
Doelmatig leren denken en handelen is cruciaal: we willen allemaal de best mogelijke kwaliteit van zorg tegen verantwoorde kosten. De OOR Leiden reikte op 24 januari de OOR Leiden doelmatigheidsprijs uit. Er waren veel goede Doelmatigheidsinitiatieven ingestuurd, hieronder de prijswinnaars:

  • 1e Prijs: Mobiele gipsverbandwagen op de Spoedeisende Hulp van Annelijn Rambach, aios SEH, HMC.
  • 2e Prijs: App om patiënten (inter)actief te begeleiden tijdens de gehele behandeling van Mark van Roosmalen, anios Heelkunde, HagaZiekenhuis.
  • 3e Prijs: Effectiviteit en veiligheid van een korte opname protocol rondom hypofysetumor operaties van Daniel Lobatto, arts onderzoeker, LUMC. 

De winnaars hebben elk een prijs van 2.500,- euro ontvangen om te besteden aan het project/initiatief.

Denkt u ook aan het landelijke Doelmatigheidssymposium op woensdag 18 april?

Meer weten? Bekijk de video of ga naar: www.doelmatigheidsproject.nl 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe aios-cursus Medisch Leiderschap


18 september 2017
Op 5 september starten circa 20 aios uit diverse opleidingsinstellingen in OOR Leiden aan de nieuwe cursus medisch leiderschap gegeven door prof. Carina Hilders (gynaecoloog Reinier de Graaf Groep). Na een inspirerende start met dromen van wereldleiders, was de vraag aan de aios welke dromen zij nastreven in hun werk als toekomstig medisch specialist. Rolmodellen en wat je daarvan kunt leren en toepassen in de dagelijkse praktijk, kwam terug in één van de oefeningen. Medisch leiderschap is daarbij het gevoel hebben zelf in de regie te zijn, over de werkomgeving en over je eigen toekomst. Niet als leider op de apenrots, maar om oog te hebben voor gelijkgerichte belangen, anderen in hun kracht te zetten met het uiteindelijke doel voor ogen: wordt de patiënt er beter van. Met elkaar werden diverse voorbeelden besproken waarbij er geen sprake was van gelijkgerichte belangen, wat veelal samenhangt met het niet kennen van elkaars werkvelden. Tijdens de volgende cursusdag op 12 december zal het onder andere gaan om de eigen drijfveren, krachten, ambities en leerdoelen. Ook hebben de aios de opdracht gekregen een onderdeel of punt van aandacht in de eigen organisatie in kaart te brengen waar je als aios mee aan de slag wilt en kunt ter verbetering. Een handige tool om op verschillende niveaus en op verschillende plekken nog meer te leren over medisch leiderschap is te vinden op de nieuwe website over medisch leiderschap. Alle aios in OOR Leiden en daarbuiten worden uitgenodigd hiermee aan de slag te gaan!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           

Doelmatigheidsprijs OOR Leiden


14 november 2017 
Houd jij je bezig met doelmatigheid van de gezondheidszorg en het maken van verstandige keuzes binnen de zorg? Heb jij interesse hierin en zou jij steun kunnen gebruiken bij het opstarten van een project hierover? Of heb jij een goed idee hoe onderzoek/projecten doelmatigheid in de vervolgopleiding geïmplementeerd kunnen worden?   

Dan is de doelmatigheidsprijs OOR Leiden iets voor jou!

Eind januari 2018 reikt de OOR Leiden onder het genot van een hapje en een drankje drie prijzen uit in de volgende categorieën:

- categorie best lopende project (maximale bedrag 2500 euro)
- categorie beste initiatief (maximale bedrag 2500 euro)

Het geldbedrag moet ten behoeve van het initiatief of lopende project worden ingezet (bijv. ontwikkelen van een on-line tool, aanschaf van materiaal, kosten voor een presentatie/cursus, etc.)

Wie kunnen meedoen:  Alle AIOS met een leuk idee of project over doelmatigheid. Het is aan te bevelen dit samen te doen met andere zorgprofessionals als specialisten, arts-onderzoekers, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Deadline  : stuur je aanvraag vóór 8 januari 2018 naar doelmatigheidleiden@gmail.com.

Meer weten? Bekijk de criteria of video en ga voor voorbeelden naar:   www.bewustzijnsproject.nl (Let op: naast de Doelmatigheidsprijs OOR Leiden, kun je ook alleen een aanvraag indienen voor de landelijke Doelmatigheidsprijs 2018.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe ROC Voorzitter

3 juli 2017 
Op voordracht van de Regionale Opleidings Commissie (ROC) heeft het OOR-bestuur op 22 mei 2017 
dr. Ward Posthuma benoemd als nieuwe ROC-voorzitter van OOR Leiden. 

Posthuma is in het Bronovo Ziekenhuis en het LUMC opgeleid tot internist-hematoloog en werkt sinds 1998 bij de vakgroep interne geneeskunde van het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. Aldaar is hij van 2002 tot 2014 (plv.) opleider geweest. Momenteel is hij decaan van het leerhuis en daarmee lid van het dagelijks bestuur van de Centrale Opleidingscommissie. Gelieerd aan zijn werk als hematoloog-oncoloog is Posthuma voorzitter van het regionaal hematologisch netwerk, wetenschappelijk actief binnen de epidemiologische hematologie en adviseur binnen IKNL (Integrale Kankercentra Nederland).

Posthuma: “De ambitie voor de komende jaren is de OOR Leiden tot de meest aantrekkelijke van Nederland te maken. Een krachtige regionale samenwerking waarbij aios zonder belemmeringen op diverse locaties binnen de OOR de voor hun relevante stages kunnen doen is daartoe een middel. Ik lever graag een bijdrage aan deze ambitie!”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Symposium Doelmatigheid van Zorg 2017

29 juni 2017
Op maandag 26 juni heeft de OOR Leiden het Symposium Doelmatigheid van Zorg georganiseerd. Het was een geslaagde middag!

Op verschillende manieren kwam het onderwerp bewustzijn van kwaliteit en doelmatigheid in de medische vervolgopleiding aan de orde. De nadruk lag vooral op kostenbewustzijn en efficiënt organiseren, verstandige keuzes maken en risicomanagement en ethiek. 

Hieronder kunt u een aantal presentaties van deze dag downloaden:

1) Meten van behandelsucces door online patiënten module
2) Doelmatigheid; wat is het? Choosing Wisely, Kostenbewustzijn en Kwaliteit
3) Financiën rondom cataractoperaties in het Alrijne Ziekenhuis
4) Initiatief doelmatigheid; G.P. Frank aios LUMC
5) Value Based Health Care, Kostenbewustzijn en doelmatigheid in de geneeskundige vervolgopleiding
6) Blended care, a safe alternative to unnecessary long length of stay after pituitary surgery
7) Validation of national claim data in acute myocardial infarction patients
8) Checklist doelmatigheid; drs. C. den Rooyen
9) Opleiden in doelmatigheid (aios en opleiders)
10) Doelmatige zorg met behulp van Samen beslissen (“online keuzehulpen”, doelmatigheidsprijs 2017)
11) Kostenbewustzijn en doelmatigheid in de geneeskundige vervolgopleiding

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OOR Opleidingssymposium 2017

22 mei 2017
Het OOR Leiden Opleidingssymposium met als centrale thema: 'Opleiden voor de zorg van de toekomst' op dinsdag 18 april was een groot succes!

Ongeveer 120 geïnteresseerde deelnemers waren naar het Oude Stadhuys in Gouda gekomen om te luisteren naar onze gastsprekers Margot van der Starre (directeur NVZ) en Rien de Vos (AMC). Aansluitend konden diverse workshops worden gevolgd. We kijken terug op een mooi, succesvol en inspirerend symposium.

Hieronder kunt u de presentaties downloaden die tijdens de workshops gegeven zijn:

Workshop 1) Samen leren, samen werken
Workshop 2) EPA's en individualisering intro en bekwaam verklaren
Workshop 3) Self-assessmenttool voor aios
Workshop 4) Stappenplan shared decision making
Workshop 5) De kracht van het verhaal
Workshop 6) Impact van ernstig incident, klacht of tuchtzaak
Workshop 7) Opleiden, begeleiden of coachen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Save the date: 6 juni LUMC-Onderwijsconferentie

27 maart 2017
Op dinsdag 6 juni vanaf 11.45 uur bent u van harte welkom in gebouw 3 van het LUMC.
Aan de slag met blended learning. Oefenen met nieuwe onderwijstechnologie. Van gedachten
wisselen over vernieuwde vormen van onderwijs en begeleiding. Best practices delen met collega’s.
Het is allemaal mogelijk tijdens de jaarlijkse onderwijsconferentie.


De onderwijsconferentie is bedoeld voor docenten, opleiders en andere onderwijsprofessionals van de universitaire opleidingen, de zorgopleidingen en de bij- en nascholingen binnen en buiten het LUMC. Ook studentleden van de diverse commissies zijn welkom.  

Wij ontvangen u met een lunch op het speciaal ingerichte marktplein. Daar vindt u informatie over allerlei aspecten van onderwijs, van onderwijsontwikkeling tot en met -evaluatie. Ook kunt u in gesprek met collega’s van verschillende afdelingen van DOO, zoals het Onderwijs Expertise Centrum, het Onderwijs Service Centrum, Boerhaave Nascholing en Educatie Zorgsector. Heeft u een (onderwijskundige) vraag? Stel hem daar!

De onderwijsconferentie start met een plenaire sessie, waarna u verschillende workshops kunt volgen. We sluiten zoals gebruikelijk feestelijk af: het M.F.L.S.-bestuur reikt na afloop van de conferentie, samen met de decaan, de jaarlijkse onderwijsprijzen uit in HePatho.

We brengen u binnenkort op de hoogte van de inhoudelijke invulling van deze onderwijsconferentie. Wilt u nu alvast informatie? Wendt u zich dan tot Marchien de Mooij, hoofd Onderwijs Expertise Centrum.