Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste OOR Leiden nieuws? Abonneer u dan op onze OOR Leiden nieuwsbrief.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-virus gevolgen voor medische vervolgopleidingen

3 februari 2022
Alle cursussen/trainingen worden tot 1 maart online gegeven. Meer informatie is te vinden op de pagina Corona en hoger onderwijs op de rijksoverheid website.  

Met vragen kunt u terecht bij: Jacqueline Bustraan (onderwijskundige OOR Leiden), Merel Spruyt (OOR Leiden-coördinator), Dorine Pauw  (COC secretraris LUMC).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-virus gevolgen voor medische vervolgopleidingen

2 december 2021
Het oplopend aantal besmettingen en groeiend aantal COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen heeft de volgende implicaties voor het medisch vervolgonderwijs:

Bij- en nascholing valt onder onderwijs. Alle cursussen van Boerhaave Nascholing kunnen dus doorgaan. Meer informatie is te vinden op de pagina Corona en hoger onderwijs op de rijksoverheid website.  

Voor het LUMC mogen de Boerhaave Nascholing cursussen worden geven onder invulling van de onderstaande vereisten. 

Gebouw 2 en gebouw 3
 • Geen 1.5 meter in de onderwijsruimtes in gebouw 2 en gebouw 3
 • Verplicht gebruik van mondkapje tijdens verplaatsing in gebouw 2 en gebouw 3 (m.a.w. mondkapjesplicht wanneer niet geplaceerd)
 • Maximale groepsgrootte = 75
 • Basisregels goede handhygiëne, thuisblijven bij klachten en ventilatie blijven van kracht. Zet gedurende de cursus in elke onderwijsruimte 1-2 ramen op een kier voor zover mogelijk.
Gebouw 1
 • 1.5 meter geldt in gebouw 1!
 • Verplicht gebruik van mondkapje tijdens verplaatsing in gebouw 1 (m.a.w. mondkapjesplicht wanneer niet geplaceerd)
 • Maximale groepsgrootte = 75
 • Basisregels goede handhygiëne, thuisblijven bij klachten en ventilatie blijven van kracht. Zet gedurende de cursus in elke onderwijsruimte 1-2 ramen op een kier (voor zover mogelijk).
Externe cursuslocaties

Met vragen kunt u terecht bij: Jacqueline Bustraan (onderwijskundige OOR Leiden), Merel Spruyt (OOR Leiden-coördinator), Dorine Pauw (COC secretraris LUMC).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik & impressie Opleidingssymposium OOR Leiden

15 juni 2021
Op 15 juni vond het OOR Leiden Opleidingssymposium plaats, met als thema ‘Grensoverstijgend opleiden: opleiden over grenzen heen’. Er waren 161 deelnemers vanuit verschillende professies en instellingen: 

Het symposium kende een primeur: voor de eerste keer werd dit online gehouden. Het werd een inspirerende middag met veel interessante lezingen en workshops.

Plenaire programma-onderdelen


Lezingen ‘Blik op de Toekomst- Opleiden 2025’

De eerste blik op de toekomst werd tijdens de eerste twee plenaire lezingen geschetst door Fedde Scheele, Hoogleraar Innovatie van zorg en opleiding VU, voorzitter deelproject Interprofessioneel samenwerken en Opleiden 2025 en Hein Brackel, bestuurslid van de federatie en kinderarts in het Catharina Ziekenhuis. In hun plenaire lezingen, massaal online bezocht door o.a. medisch specialisten, opleiders en aios, wisten Fedde Scheele en Hein Brackel een energieke en interactieve sfeer te creëren. Niet alleen met hun bevlogen manier van presenteren, maar ook met de polling-functie van Zoom, waardoor de deelnemers gestimuleerd werden om na te denken over hun eigen blik op de toekomst. 

Zij namen ons mee in Opleiden 2025, een project van de Federatie Medisch Specialisten ter ondersteuning van de continue ontwikkeling van de medische vervolgopleidingen. In dit project nemen wetenschappelijke verenigingen samen met de Federatie het voortouw om de medische vervolgopleidingen op de werkvloer interprofessioneel in te steken. Ook krijgen actuele ontwikkelingen en innovaties een plaats in de medische vervolgopleidingen, zoals samen beslissen, preventie en e-health. Op deze manier krijgt de beweging naar de juiste zorg op de juiste plaats door middel van netwerkgeneeskunde een plek in de medisch-specialistische vervolgopleiding. Fedde en Hein benadrukten het belang van samen ontwikkelen: niet topdown, maar juist naast elkaar. Je bent zo sterk als je netwerk en ga uit van wat er al gebeurt. 

Hackaton interprofessioneel leren

Vanuit het Leiderschap voor hoger Managmentprogramma is er een hackaton geweest met aios over IPL meerwaarde en juiste vorm van IPL. Het blijkt dat aios graag samenwerken en betrokken willen worden. Daarnaast is er veel creativiteit te vinden bij de aios. Doe daar je voordeel mee!

Doelmatigheidsprijs

Vier mooie projecten zijn gepitched. Het was een close-call maar uiteindelijk heeft Raphael Rienstra nipt de prijs van € 1.000 gewonnen voor het project over opleiden in een verbetercultuur, waarin aios hun ergernissen ombuigen tot gemeenschappelijk doel. 

De vier finalisten krijgen een begeleidingstraject aangeboden van 3 maanden. In dit traject zullen coaches samen met de finalisten en een partner naar keuze een verandertraject ingaan. De finalisten zullen elk aan hun eigen project werken en via leersessies contact met elkaar en de coaches houden. 

Verenigingen van Arts-Assistenten en HAIOS vereniging: We have a dream

In het kader van opleiden en samenwerken over grenzen heen hebben de Verenigingen van Arts-Assistenten en HAIOS-vereniging voor deze lezing de handen ineen geslagen. Zij schetsen een gezamenlijke toekomstvisie op het opleiden in de OOR Leiden, dat begin met een pleidooi voor inzetten op bevlogenheid in plaats van burn-out. Hoe bevlogenheid te stimuleren en eventueel terug te krijgen? Door aan te sturen op keuzevrijheid, autonomie en eigen verantwoordelijkheid in de opleiding, door in te zetten op individuele coaching en door een gezonde werk-privé balans te faciliteren.


Impressie workshops


Grenzen stellen bij intimidatie op de werkvloer

Tijdens de workshop ‘grenzen stellen bij intimidatie op de werkvloer’, ging het vooral over het benoemen van de olifant in de kamer. Iedereen weet dat hij er is, maar loopt er met een boog om heen. Drie vormen van interne intimidatie werden kort toegelicht: fysiek, verbaal en psychisch. Daarna gingen we aan de slag met groene, gele en rode voorwerpen om te kijken aan de hand van casuïstiek welke grenzen we stelden, waar verschillen waren en of het verschil maakt als je dezelfde situatie mee maakt met een collega van gelijk niveau of in een hiërarchische relatie. Kortom een mooie aanzet om je bewust te zijn hoe belangrijk het is om het gesprek aan te gaan over intimidatie op de werkvloer om zo duidelijkheid te creëren wat er bij jou in de vakgroep wel en niet getolereerd wordt.

Techniek en Zorg: een perfecte match?!

Bij deze workshop waren clinici aanwezig die nog niet wisten wat Klinische Technologie was, maar ook mensen die al stages voor klinisch technologen binnen hun afdeling hadden. Er is in deze workshop met name gesproken over wat Klinische Technologie wel en niet is en hoe dit in te zetten is op de eigen afdeling. 

Leren dokteren in de maatschappelijke context

Tijdens de workshop “Leren dokteren in de maatschappelijke context” stond het belang van interprofessioneel, populatiegericht werkplekleren centraal. Dat is een mond vol. Het leverde mooie discussies op en informatie-uitwisseling van best practices. De take Home messages waren:

 • Maak als team met de aios voor je eigen patiëntencategorie het maatschappelijk handelen concreet
 • Geef ruimte voor je aios om zich te socialiseren buiten het werkveld
 • Werk daarin samen met je aios en observeer je aios in het leren

Profileren op talent en toekomst

Tijdens deze workshop werd ingegaan op profileren door de aios, vanuit het perspectief van de aios en de opleider. Twee aios hebben verteld over hun eigen profilering op onderwijs en management en hoe zij dit hebben aangepakt. Martin Schalij heeft het hoe hij als opleider profileren door de aios stimuleerde. Een aantal interessante quotes uit het levendige gesprek:

 • Je hebt je nu geprofileerd, wil je nog arts worden?
 • Doe wat je leuk vindt, dan haal je er energie uit naast je drukke opleiding
 • Help de aios uit te vinden wat hij leuk vindt en stimuleer hem daarin te ontwikkelen. 

Interprofessioneel leren in de praktijk

In deze workshop werden twee voorbeelden uit de verpleegkundige context besproken: Zorg Innovatie Communities waarin verpleegkundig professionals in opleiding samen met hun praktijkdocenten uit de opleiding werken en leren in de patiëntenzorg en praktijkgericht onderzoek. Daarna kwam het project ‘Haagse (H)AIOS: samen voor de patiënt’ aan bod, waarin huisartsen en medisch specialisten in opleiding met en van elkaar en elkaars vak leren in elkaars praktijk. Duidelijk was dat:

 • leren kennen van elkaars taal en context al een eerste belangrijke stap is om tot interprofessioneel samenwerken te kunnen komen
 • een aantal deelnemers zeker meerwaarde zag om over grenzen van professies heen te leren;
 • dat soms klein beginnen via gezamenlijk onderwijs of een concreet en afgebakend verbetertraject op iets wat je allebei wilt verbeteren, een mooie start kan zijn;
 • de koppeling van initiatieven direct de patiëntenzorg waar je allemaal ‘voor staat’, een verbindende factor kan zijn. 

 ‘Op ontdekkingsreis door discipline-overstijgend onderwijs’ 

In een interactieve workshop hebben we gebrainstormd over het pakket van discipline-overstijgend onderwijs van de toekomst. De belangrijkste uitkomsten zijn dat we de AIOS vooral veel ruimte voor eigen invulling geven. Per specialisme een aantal basistrainingen vaststellen die vroeg in de opleiding gedaan moeten worden, maar verder de keuze aan de AIOS zelf laten. Zo kunnen AIOS trainingen of verdiepingstrajecten kiezen die goed aansluiten bij de eigen talenten en interesses. Voor de nieuwe thema’s uit Opleiden 2025 werd geopperd om die in een lijnonderwijs/intervisie-setting aan bod te laten komen, rond ervaringen of projecten uit de werkpraktijk van de AIOS zelf. 

Met deze input gaan we aan de slag om het DOO pakket klaar te maken voor de toekomst!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AIOS Doelmatigheidsprijs OOR Leiden  


21 januari 2021
Tijdens ons jaarlijkse opleidingssymposium reiken we de AIOS doelmatigheidsprijs uit. We willen aios stimuleren om met een kritische blik te kijken naar de praktijk van alledag en te zien waar aanpassing mogelijk is om de zorg te blijven verbeteren. Heb jij een zelf een goed idee of is er een lopend project op jouw afdeling waarmee je de zorg verbetert? Stuur jouw initiatief naar: info@oorleiden.nl

Uit alle ingestuurde initiatieven kiezen we 3 genomineerden, die hun initiatief tijdens ons jaarlijkse opleidingssymposium pitchen. De winnaar ontvangt een prijs van 1.000,- euro om te besteden aan het initiatief/project. 

Waaraan moet jouw initiatief voldoen?

 • Geen commercieel belang
 • Het is aantoonbaar een aios-initiatief dat is ondersteund door de opleider/staflid
 • Voorkeur voor initiatieven met een directe relatie met patiënt c.q. patiëntenvereniging
 • Eerder ingezonden initiatieven worden niet als inzending geaccepteerd
 • Relevant
 • Innovatief/vernieuwend
 • Maatschappelijk verantwoord
 • Ethisch verantwoord
 • Methodologisch verantwoord
 • Prikkelend, stimulerend en inspirerend

Het doelmatigheidsinitiatief beschrijft duidelijk:

 • Het doelmatigheidsprobleem, de relevantie en de impact ervan binnen (en evt. buiten) het vakgebied
 • Suggesties ter verbetering van de praktijk (oplossing voor het doelmatigheidsprobleem en het te behalen voordeel)
 • Succesfactoren van de verandering
 • Kosten én effecten
 • Vergelijking van de situatie voor (ondoelmatigheid) en na (doelmatigheid)

Hulp nodig bij het omzetten van jouw idee in een effectief project? Bekijk het stappenplan of ga voor meer informatie naar: www.bewustzijnsproject.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-virus gevolgen voor medische vervolgopleidingen

22 oktober 2020
In de ziekenhuizen van de OOR Leiden groeit het aantal covid-19-patiënten snel; ook zijn er in diverse huizen uitbraken onder zorgprofessionals gemeld. Deze ontwikkelingen noodzaken tot een aangepast beleid binnen de OOR Leiden. Voor de mobiliteit van de aios zal er voorlopig nog geen verandering zijn.   

Daarnaast verzoekt de ROC tot een goed gedifferentieerde inzet van AIOS  en/of het inzetten van ander personeel, zodat niet dezelfde groep AIOS wordt ingezet. Het leerrendement bij inzet in een tweede golf is minder tot minimaal. 

Op dit moment zijn de belangrijkste implicaties:

Mobiliteit aios (geen verandering)

 1. Aios mogen nog steeds WEL tussen instellingen in de OOR ‘pendelen’ om bijvoorbeeld elders mee te opereren, diensten te doen of onderwijs te volgen. Pendelen buiten de OOR is afhankelijk van het beleid in de andere OOR’s.
 2. Aios mogen nog steeds WEL wisselen van instelling voor korte en lange stages, conform het opleidings-schema. 

DOO en TTT georganiseerd door OOR Leiden/Boerhaave Nascholing

Er is besloten om de fysieke nascholingen die (nog) niet online kunnen worden gegeven, per direct verder af te schalen tot in ieder geval 1 januari 2021. Enkele online cursussen van het Discipline Overstijgend Onderwijs en Opleidings-professionalisering (TTT en TTT in-company) zullen wel doorgang vinden. Er wordt contact opgenomen met de deelnemers over de cursussen. Voor de in-company cursussen zullen de onderwijskundigen hierover contact opnemen met de opleiders van de groepen waar dit speelt. 

Verlenging opleiding aios

Volgens besluit covid-19 van de CGS kan op individueel niveau de nominale duur van de opleiding van een aios die op enig moment in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 in opleiding is tot medisch specialist met ten hoogste zes maanden worden verlengd om opleidingsinhoudelijke redenen die verband houden met de coronacrisis. Bijvoorbeeld wanneer een aios nog bepaalde kennis of vaardigheden mist om aan de eindtermen te voldoen. De verlenging is een alternatief voor het geïntensiveerd begeleidingstraject.

Hierbij wil de ROC benadrukken dat het inzetten van de aiossen louter om tekorten in de zorg op te vangen, niet in het belang is van hun opleiding.

Afspraken over opleiding

 1. De ROC vraagt opleiders zelf een plan te maken met aios als er weinig werk is i.v.m. te weinig patiënten. Probeer de aios zoveel mogelijk opleidingsgerelateerde werkzaamheden (thuis of in huis) te laten doen. De huidige situatie leent zich niet voor strenge kaders, maar vraagt om maatwerk en creatieve oplossingen. Verken met elkaar de mogelijkheden.
 2. Gezamenlijke besprekingen binnen een instelling kunnen plaatsvinden met in achtneming van het landelijk beleid t.a.v. anderhalve meter en aangepaste groepsgrootte.

Voor reeds geplande opleidingsvisitaties geldt

 1. Opleidings- en instellingsvisitaties zullen in 2020 en 2021 digitaal plaatsvinden.
 2. Voor de geannuleerde visitaties zal de RGS een nieuwe datum bepalen. Dit heeft géén consequenties voor de verstrekte erkenningen. De huidige erkenning loopt door als de aanvraag voor 31 december 2020 gedaan is.

Met vragen kunt u terecht bij: Jacqueline Bustraan (onderwijskundige OOR Leiden), Merel Spruyt (OOR Leiden-coördinator), Dorine Pauw (COC secretraris LUMC).