Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste OOR nieuws? Abonneer u op onze nieuwsbrief (1x per 6-8 wkn).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Save the date: 6 juni LUMC-Onderwijsconferentie

27 maart 2017
Op dinsdag 6 juni vanaf 11:45 uur bent u van harte welkom in gebouw 3 van het LUMC. 
Aan de slag met blended learning. Oefenen met nieuwe onderwijstechnologie. Van gedachten wisselen over vernieuwende vormen van onderwijs en begeleiding. Best practices delen met collega’s. Het is allemaal mogelijk tijdens de jaarlijkse onderwijsconferentie.

De onderwijsconferentie is bedoeld voor docenten, opleiders en andere onderwijsprofessionals van de universitaire opleidingen, de zorgopleidingen en de bij- en nascholingen binnen en buiten het LUMC. Ook studentleden van de diverse commissies zijn welkom.  

Wij ontvangen u met een lunch op het speciaal ingerichte marktplein. Daar vindt u informatie over allerlei aspecten van onderwijs, van onderwijsontwikkeling tot en met -evaluatie. Ook kunt u in gesprek met collega’s van verschillende afdelingen van DOO, zoals het Onderwijs Expertise Centrum, het Onderwijs Service Centrum, Boerhaave Nascholing en Educatie Zorgsector. Heeft u een (onderwijskundige) vraag? Stel hem daar!

De onderwijsconferentie start met een plenaire sessie, waarna u verschillende workshops kunt volgen. We sluiten zoals gebruikelijk feestelijk af: het M.F.L.S.-bestuur reikt na afloop van de conferentie, samen met de decaan, de jaarlijkse onderwijsprijzen uit in HePatho.

We brengen u binnenkort op de hoogte van de inhoudelijke invulling van deze onderwijsconferentie. Wilt u nu alvast informatie? Wendt u zich dan tot Marchien de Mooij, hoofd Onderwijs Expertise Centrum.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Save the date: OOR Leiden Opleidingssymposium

5 december 2016.    
Het OOR Leiden symposium 2017 vindt plaats op dinsdagmiddag 18 april van 13.00-17.30 uur in Gouda
met als thema: "Toekomstbestendig opleiden - opleiden voor de zorg in 2030". Met interessante sprekers, leerzame workshops, geaccrediteerd voor opleidersprofessionalisering en de mogelijkheid om OOR-collega's 
te ontmoeten, biedt het symposium voor ieder wat wils. 

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor de workshops of het programma bekijken. 
We zien we u graag op 18 april in Gouda!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aios? Jouw mening telt!

29 augustus 2016

Help als aios mee om de kwaliteit van jouw vervolgopleiding te verbeteren. Hoe? Geef je beoordeling en draag direct bij aan het verbeteren van het opleidingsklimaat. Elk jaar meet de Onderwijs- en Opleidingsregio Leiden met de Dutch Residency Educational Climate Test (D-RECT) de kwaliteit van de vervolgopleiding van de aios. Daarbij kijkt men naar het leerklimaat, de supervisie, feedback en toetsing. De D-RECT vragenlijst is vanaf maandag 29 augustus online in te vullen door aios in de ziekenhuizen/instellingen binnen de OOR Leiden. De resultaten worden in november teruggekoppeld aan de opleiders en Centrale Opleidingscommissie (COC).

Kijk voor meer informatie op de pagina D-RECT kwaliteitscyclus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vervolgopleidingen en EPA's

14 juli 2016
De komende jaren gaan alle medische vervolgopleidingen gebruik maken van EPA’s; Entrustable Professional Activities. Momenteel worden de landelijke opleidings-plannen herschreven op basis van EPA’s. Niet alles van een opleiding komt in EPA’s maar voor elke opleiding zullen een aantal kernactiviteiten in EPA’s beschreven worden. In vogelvlucht: een EPA is een kernactiviteit van de professie, die je toevertrouwt aan een voldoende competente aios. Voorbeelden hiervan zijn zelfstandig een polikliniek draaien of een anamnese afnemen. Wanneer de aios een bepaalde EPA behaald heeft mag hij in principe dat onderdeel van het werk zelfstandig doen. Het voordeel hiervan is dat er een geleidelijke, gecontroleerde groei in zelfstandigheid zal plaatsvinden.

EPA’s zijn  specifiek voor een bepaald specialisme en hangen af van de complexiteit van de activiteiten. Opleiders kunnen EPA’s aftekenen/bekwaam verklaren, dat betekent dan dat ze erop vertrouwen dat ze de aios voldoende competent achten om deze specifieke activiteit zelfstandig uit te voeren. Hier komt dus ook een stuk toetsing/ beoordelen om de hoek kijken. Om een EPA te beheersen moeten aios aantonen, bijvoorbeeld doormiddel van KPB’s of technische vaardigheden (OSATS) dat ze de betreffende activiteit kunnen uitvoeren. Bij een EPA op de operatie kamer zal, naast het medisch handelen en de verrichtingen, bijvoorbeeld ook gekeken worden naar het samenwerken en de professionaliteit van deze aios.

De komende tijd zal per opleiding bekend worden welke EPA’s er in het landelijk opleidingsplan staan. Daarna zal regionaal per opleiding afgestemd moeten worden waar en hoe aios een bepaalde EPA kunnen behalen.
 
Meer informatie hierover is via de onderwijskundig adviseurs vervolgopleidingen te verkrijgen of kijk op de website van de Federatie van Medisch Specialisten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OOR Opleidingssymposium 2016

2 mei 2016
Het OOR Leiden symposium met ‘Individueel opleiden en de opleidingsgroep’ als centrale thema op 12 april was een groot succes!

Ongeveer 110 geïnteresseerde deelnemers waren naar het LUMC gekomen om het plenaire deel met presentaties van dr. Harry Heijerman, dr. Wouter Kollen en prof. dr. Anneke Kramer bij te wonen. Aansluitend konden diverse workshops worden gevolgd. De dag werd afgesloten met een interactieve presentatie van prof. dr. Jan van Lith. 

Hieronder kunt u de presentaties downloaden die tijdens het plenaire deel en de workshops gegeven zijn:

Plenair) Inleiding opleidingssymposium 2016 (dr. Harry Heijerman)
Plenair) Gezamenlijk vormgeven aan de opleiding (dr. Wouter Kollen)
Plenair) Huisartsengeneeskunde en individualisering (prof. dr. Anneke Kramer)
Plenair) Opleiden is vooruitzien (prof.dr. Jan van Lith)

Workshop 1) De weegschaal- de balans tussen opleiden en productie
Workshop 2) Een slimme aios is op de toekomst voorbereid
Workshop 3) EPA's- en nu praktisch
Workshop 4) Hoe volg ik mijn aios en hoe volgt de opleider mij
Workshop 5) IOP 2.0 en voortangsgesprek
Workshop 6) Niemand hoeft perfect te zijn
Workshop 7) Samen opleiden- iedereen actief!
Workshop 8) Scherpbier 2.0- kwaliteitsbewaking