Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste OOR Leiden nieuws? Abonneer u dan op onze OOR Leiden nieuwsbrief.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik en Impressie OOR Leiden Opleidingssymposium: Bevlogen in Balans

21 juni 2022
Op donderdag 31 maart werd het OOR opleidingssymposium voor de tweede keer online gehouden. Het symposium bouwde voort op de gezamenlijke toekomstvisie van de verenigingen van arts-assistenten uit onze OOR: inzetten op bevlogenheid in plaats van burn-out. Het thema van dit jaar was dan ook Bevlogen in Balans. 

Er waren 149 deelnemers uit de verschillende instellingen in onze regio. Tijdens het symposium was er, plenair én in de workshops, veel aandacht voor bevlogenheid, coaching, intervisie en het bewaren van balans (lees hier meer over de inhoud van de plenaire lezingen en workshops).  Dit nodigde uit tot het delen van persoonlijke verhalen over coaching en het houden van balans door deelnemers.

Plenaire lezingen
Anne de Pagter (kinderarts, LUMC en Erasmus MC) vertelde over de missie van het Challenge en Support-programma: de patiëntenzorg verbeteren door professionele persoonlijke ontwikkeling van alle medische professionals vanzelfsprekend te maken en daarmee duurzaam bijdragen aan een veilige en stimulerende leer- en werkcultuur. Al meer dan 800 aios en supervisoren van ruim 15 verschillende ziekenhuizen hebben het programma doorlopen en gebruik gemaakt van individuele coachsessies met coaches met ervaring in het medische domein. Uit het wetenschappelijke onderzoek dat aan het programma is gekoppeld, blijkt dat ontwikkelingsgerichte coaching van aios en supervisoren uitputting en stress vermindert en werk-privé balans en (persoonlijke) hulpbronnen, zoals psychologisch kapitaal en zelf-compassie, versterkt. Een mooi pleidooi voor aandacht voor ontwikkelingsgerichte coaching. 

Thomas Schok (chirurg, bestuurder VvAA) kwam vertellen over Zin in Zorg. Dit is een ander initiatief dat bijdraagt aan goede en veilige zorg door meer mentaal fitte dokters met meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier op de werkvloer te krijgen. Hij vertelde over de verschillende challenges die door teams van jonge artsen zijn opgestart om een aantal veranderingen in de ziekenhuizen te bewerkstellingen: meer inspraak voor jonge artsen binnen hun zorginstelling, meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, ruimte aandacht voor de mens achter de dokter, en hervormen van de overwerkcultuur.

Impressie workshops
Tussen de beide plenaire lezingen waren er twee workshoprondes van ieder een uur. De deelnemers konden uit zes verschillende workshops kiezen.

R2C2-model voor feedback en coaching
Wat houdt het R2C2-model in en wat kan het bijdragen aan de opleidingspraktijk? Deze vraag stond centraal in de workshop ‘R2C2-model voor feedback en coaching’. Eerst bespraken we plenair de uitgangspunten van het model en vervolgens oefenden de deelnemers met het model in breakout rooms. Ten slotte kregen ze tips voor hoe ze het model in de praktijk kunnen gebruiken. Een peiling aan het einde van de workshop liet zien dat verreweg de meeste deelnemers van plan zijn om het model in de praktijk te gebruiken.

De (on)zin van promeveren: motiverend, must of ... keuze?
In deze workshop werd het standpunt van de Jonge Specialist over de (on)zin van promoveren gedeeld, met daarnaast de eerste uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek naar de motivaties voor een PhD traject en ambities voor toekomstig onderzoek van geneeskunde promovendi. Aan de hand van stellingen als ‘een gepromoveerde dokter haal je er zo uit’ bespraken deelnemers de meerwaarde van een promotietraject bij de selectie van (H)AIOS en voor het toekomstig functioneren als arts. Verschillende visies kwamen aan bod. Overall conclusie: een PhD kan voor intrinsiek gemotiveerde onderzoekers zeker waardevol zijn, maar zou niet als (impliciete) standaard voor iedereen moeten worden gebruikt. De discussie werd nog voortgezet in het plenaire deel van het programma: kennelijk leefde het thema bij de deelnemers.

Generatieverschillen
Op de werkvloer lopen verschillende generaties rond; soms lijken de verschillen groot, maar is dat wel zo? In deze workshop werd kennis gemaakt met de verschillende generaties op de werkvloer en wat kenmerkend voor hen is. Daarnaast benoemden deelnemers wat voor hen energiegevers en energievreters in het werk zijn. Hierdoor kwamen de deelnemers tot de conclusie dat er wellicht meer is wat verbindt dan verschilt.

Mindfulness
In deze workshop werd uitgelegd wat mindfulness is en welk wetenschappelijk bewijs er is voor op mindfulness gebaseerde interventies tegen stress bij zorgprofessionals. Ook werd er geoefend met een paar simpele mindfulness en meditatietechnieken (o.a. de bodyscan en chocolade-meditatie) om toe te passen.

Coaching voor artsen
Tijdens de uitoefening van het vak kan een arts tegen zaken aanlopen die belemmerend werken bij de professionele beroepsuitoefening. Het kan zinvol zijn dit met een coach te bespreken en te reflecteren op het handelen. In deze workshop werd uitleg gegeven wat coaching inhoudt en wat vragen zijn waarmee artsen bij een coach terecht kunnen. Ook werden een aantal gebruikte modellen (o.a. de drama-driehoek) uitgelegd en toegepast in kleine groepjes.

Zin in Zorg: vier kwartier vol werkplezier
In deze workshop werden de verschillende challenges van Zin in Zorg toegelicht en werden deelnemers uitgedaagd om elkaar te inspireren om werkplezier vast te houden of weer terug te vinden. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AIOS? Jouw mening telt!

1 juni 2022
Help als aios mee om de kwaliteit van jouw vervolgopleiding te verbeteren. Hoe? Geef je beoordeling en draag direct bij aan het verbeteren van het opleidingsklimaat.

Elk jaar meet de OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio) Leiden met de Opleidingsmonitor de kwaliteit van de vervolgopleidingen. Daarbij kijkt men naar de begeleiding en supervisie, het opleidingsklimaat en onderwijs en organisatie. De vragenlijst brengt de sterke punten en de aandachtspunten van de opleidingen in kaart, om deze waar nodig te verbeteren. De resultaten worden aan de opleider/opleidingsgroep teruggekoppeld om samen met een onderwijskundig adviseur van de OOR Leiden te komen tot een verbeterplan met concrete verbeteracties. 

De Opleidingsmonitor is vanaf woensdag 1 juni online open gezet om in te vullen door circa 900 aios in de instellingen/ziekenhuizen binnen de OOR Leiden. De aios ontvangen per e-mail via de OOR Leiden (no-reply@castoredc.com) een link naar de online vragenlijst. Dit jaar sluiten we de Opleidingsmonitor binnen 4 weken, invullen kan t/m 30 juni. Daarna worden de rapportages opgemaakt en de resultaten teruggekoppeld aan de Centrale Opleidingscommissies (COC's), zodat deze na de zomer binnen het eigen ziekenhuis/instelling kunnen worden besproken. 

Hoe hoger de respons, hoe betrouwbaarder de resultaten. Bovendien krijgt een opleider bij een respons van <4 aios geen rapportage. Het is dan ook van belang dat zoveel mogelijk aios de vragenlijst invullen. Zowel de COC als de onderwijskundige van de OOR Leiden ontvangen bij een respons van <4 aios wel de rapportage. Dus ook bij opleidingen met minder aios is invullen wel zinvol!

*We zijn ons ervan bewust dat de enquête van de Jonge Specialist, ''de Nationale a(n)ios Gezond en Veilig Werken enquête 2022'' ook uitstaat. We hopen natuurlijk op een zo'n hoog mogelijke respons voor beide enquêtes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-virus gevolgen voor medische vervolgopleidingen

3 februari 2022
Alle cursussen/trainingen worden tot 1 maart online gegeven. Meer informatie is te vinden op de pagina Corona en hoger onderwijs op de rijksoverheid website.  

Met vragen kunt u terecht bij: Jacqueline Bustraan (onderwijskundige OOR Leiden), Merel Spruyt (OOR Leiden-coördinator), Dorine Pauw  (COC secretraris LUMC).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik & impressie Opleidingssymposium OOR Leiden

15 juni 2021
Op 15 juni vond het OOR Leiden Opleidingssymposium plaats, met als thema ‘Grensoverstijgend opleiden: opleiden over grenzen heen’. Er waren 161 deelnemers vanuit verschillende professies en instellingen: 

Het symposium kende een primeur: voor de eerste keer werd dit online gehouden. Het werd een inspirerende middag met veel interessante lezingen en workshops.

Plenaire programma-onderdelen

Lezingen ‘Blik op de Toekomst- Opleiden 2025’

De eerste blik op de toekomst werd tijdens de eerste twee plenaire lezingen geschetst door Fedde Scheele, Hoogleraar Innovatie van zorg en opleiding VU, voorzitter deelproject Interprofessioneel samenwerken en Opleiden 2025 en Hein Brackel, bestuurslid van de federatie en kinderarts in het Catharina Ziekenhuis. In hun plenaire lezingen, massaal online bezocht door o.a. medisch specialisten, opleiders en aios, wisten Fedde Scheele en Hein Brackel een energieke en interactieve sfeer te creëren. Niet alleen met hun bevlogen manier van presenteren, maar ook met de polling-functie van Zoom, waardoor de deelnemers gestimuleerd werden om na te denken over hun eigen blik op de toekomst. 

Zij namen ons mee in Opleiden 2025, een project van de Federatie Medisch Specialisten ter ondersteuning van de continue ontwikkeling van de medische vervolgopleidingen. In dit project nemen wetenschappelijke verenigingen samen met de Federatie het voortouw om de medische vervolgopleidingen op de werkvloer interprofessioneel in te steken. Ook krijgen actuele ontwikkelingen en innovaties een plaats in de medische vervolgopleidingen, zoals samen beslissen, preventie en e-health. Op deze manier krijgt de beweging naar de juiste zorg op de juiste plaats door middel van netwerkgeneeskunde een plek in de medisch-specialistische vervolgopleiding. Fedde en Hein benadrukten het belang van samen ontwikkelen: niet topdown, maar juist naast elkaar. Je bent zo sterk als je netwerk en ga uit van wat er al gebeurt. 

Hackaton interprofessioneel leren

Vanuit het Leiderschap voor hoger Managmentprogramma is er een hackaton geweest met aios over IPL meerwaarde en juiste vorm van IPL. Het blijkt dat aios graag samenwerken en betrokken willen worden. Daarnaast is er veel creativiteit te vinden bij de aios. Doe daar je voordeel mee!

Doelmatigheidsprijs

Vier mooie projecten zijn gepitched. Het was een close-call maar uiteindelijk heeft Raphael Rienstra nipt de prijs van € 1.000 gewonnen voor het project over opleiden in een verbetercultuur, waarin aios hun ergernissen ombuigen tot gemeenschappelijk doel. 

De vier finalisten krijgen een begeleidingstraject aangeboden van 3 maanden. In dit traject zullen coaches samen met de finalisten en een partner naar keuze een verandertraject ingaan. De finalisten zullen elk aan hun eigen project werken en via leersessies contact met elkaar en de coaches houden. 

Verenigingen van Arts-Assistenten en HAIOS vereniging: We have a dream

In het kader van opleiden en samenwerken over grenzen heen hebben de Verenigingen van Arts-Assistenten en HAIOS-vereniging voor deze lezing de handen ineen geslagen. Zij schetsen een gezamenlijke toekomstvisie op het opleiden in de OOR Leiden, dat begin met een pleidooi voor inzetten op bevlogenheid in plaats van burn-out. Hoe bevlogenheid te stimuleren en eventueel terug te krijgen? Door aan te sturen op keuzevrijheid, autonomie en eigen verantwoordelijkheid in de opleiding, door in te zetten op individuele coaching en door een gezonde werk-privé balans te faciliteren.

Impressie workshops


Grenzen stellen bij intimidatie op de werkvloer

Tijdens de workshop ‘grenzen stellen bij intimidatie op de werkvloer’, ging het vooral over het benoemen van de olifant in de kamer. Iedereen weet dat hij er is, maar loopt er met een boog om heen. Drie vormen van interne intimidatie werden kort toegelicht: fysiek, verbaal en psychisch. Daarna gingen we aan de slag met groene, gele en rode voorwerpen om te kijken aan de hand van casuïstiek welke grenzen we stelden, waar verschillen waren en of het verschil maakt als je dezelfde situatie mee maakt met een collega van gelijk niveau of in een hiërarchische relatie. Kortom een mooie aanzet om je bewust te zijn hoe belangrijk het is om het gesprek aan te gaan over intimidatie op de werkvloer om zo duidelijkheid te creëren wat er bij jou in de vakgroep wel en niet getolereerd wordt.

Techniek en Zorg: een perfecte match?!

Bij deze workshop waren clinici aanwezig die nog niet wisten wat Klinische Technologie was, maar ook mensen die al stages voor klinisch technologen binnen hun afdeling hadden. Er is in deze workshop met name gesproken over wat Klinische Technologie wel en niet is en hoe dit in te zetten is op de eigen afdeling. 

Leren dokteren in de maatschappelijke context

Tijdens de workshop “Leren dokteren in de maatschappelijke context” stond het belang van interprofessioneel, populatiegericht werkplekleren centraal. Dat is een mond vol. Het leverde mooie discussies op en informatie-uitwisseling van best practices. De take Home messages waren:

 • Maak als team met de aios voor je eigen patiëntencategorie het maatschappelijk handelen concreet
 • Geef ruimte voor je aios om zich te socialiseren buiten het werkveld
 • Werk daarin samen met je aios en observeer je aios in het leren

Profileren op talent en toekomst

Tijdens deze workshop werd ingegaan op profileren door de aios, vanuit het perspectief van de aios en de opleider. Twee aios hebben verteld over hun eigen profilering op onderwijs en management en hoe zij dit hebben aangepakt. Martin Schalij heeft het hoe hij als opleider profileren door de aios stimuleerde. Een aantal interessante quotes uit het levendige gesprek:

 • Je hebt je nu geprofileerd, wil je nog arts worden?
 • Doe wat je leuk vindt, dan haal je er energie uit naast je drukke opleiding
 • Help de aios uit te vinden wat hij leuk vindt en stimuleer hem daarin te ontwikkelen. 

Interprofessioneel leren in de praktijk

In deze workshop werden twee voorbeelden uit de verpleegkundige context besproken: Zorg Innovatie Communities waarin verpleegkundig professionals in opleiding samen met hun praktijkdocenten uit de opleiding werken en leren in de patiëntenzorg en praktijkgericht onderzoek. Daarna kwam het project ‘Haagse (H)AIOS: samen voor de patiënt’ aan bod, waarin huisartsen en medisch specialisten in opleiding met en van elkaar en elkaars vak leren in elkaars praktijk. Duidelijk was dat:

 • leren kennen van elkaars taal en context al een eerste belangrijke stap is om tot interprofessioneel samenwerken te kunnen komen
 • een aantal deelnemers zeker meerwaarde zag om over grenzen van professies heen te leren;
 • dat soms klein beginnen via gezamenlijk onderwijs of een concreet en afgebakend verbetertraject op iets wat je allebei wilt verbeteren, een mooie start kan zijn;
 • de koppeling van initiatieven direct de patiëntenzorg waar je allemaal ‘voor staat’, een verbindende factor kan zijn. 

 ‘Op ontdekkingsreis door discipline-overstijgend onderwijs’ 

In een interactieve workshop hebben we gebrainstormd over het pakket van discipline-overstijgend onderwijs van de toekomst. De belangrijkste uitkomsten zijn dat we de AIOS vooral veel ruimte voor eigen invulling geven. Per specialisme een aantal basistrainingen vaststellen die vroeg in de opleiding gedaan moeten worden, maar verder de keuze aan de AIOS zelf laten. Zo kunnen AIOS trainingen of verdiepingstrajecten kiezen die goed aansluiten bij de eigen talenten en interesses. Voor de nieuwe thema’s uit Opleiden 2025 werd geopperd om die in een lijnonderwijs/intervisie-setting aan bod te laten komen, rond ervaringen of projecten uit de werkpraktijk van de AIOS zelf. 

Met deze input gaan we aan de slag om het DOO pakket klaar te maken voor de toekomst!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-virus gevolgen voor medische vervolgopleidingen

2 december 2021
Het oplopend aantal besmettingen en groeiend aantal COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen heeft de volgende implicaties voor het medisch vervolgonderwijs:

Bij- en nascholing valt onder onderwijs. Alle cursussen van Boerhaave Nascholing kunnen dus doorgaan. Meer informatie is te vinden op de pagina Corona en hoger onderwijs op de rijksoverheid website.  

Voor het LUMC mogen de Boerhaave Nascholing cursussen worden geven onder invulling van de onderstaande vereisten. 

Gebouw 2 en gebouw 3

 • Geen 1.5 meter in de onderwijsruimtes in gebouw 2 en gebouw 3
 • Verplicht gebruik van mondkapje tijdens verplaatsing in gebouw 2 en gebouw 3 (m.a.w. mondkapjesplicht wanneer niet geplaceerd)
 • Maximale groepsgrootte = 75
 • Basisregels goede handhygiëne, thuisblijven bij klachten en ventilatie blijven van kracht. Zet gedurende de cursus in elke onderwijsruimte 1-2 ramen op een kier voor zover mogelijk.

Gebouw 1

 • 1.5 meter geldt in gebouw 1!
 • Verplicht gebruik van mondkapje tijdens verplaatsing in gebouw 1 (m.a.w. mondkapjesplicht wanneer niet geplaceerd)
 • Maximale groepsgrootte = 75
 • Basisregels goede handhygiëne, thuisblijven bij klachten en ventilatie blijven van kracht. Zet gedurende de cursus in elke onderwijsruimte 1-2 ramen op een kier (voor zover mogelijk).

Externe cursuslocaties

Met vragen kunt u terecht bij: Jacqueline Bustraan (onderwijskundige OOR Leiden), Merel Spruyt (OOR Leiden-coördinator), Dorine Pauw (COC secretraris LUMC).