Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden

De OOR Leiden werkt samen met de opleidingsinstellingen in de regio aan de beste medische vervolgopleidingen.