Bij- en nascholing

De afdeling Oogheelkunde organiseert bij- en nascholing op het gebied van de oogheelkunde via de Boerhaavecommissie.  Het betreft zowel cursussen voor oogartsen als voor andere beroepen zoals huisartsen, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen, kinderartsen, verpleeghuisartsen enzovoorts. 

Voor oogartsen organiseert de afdeling regionale en landelijke bijeenkomsten op het gebied van de fluorescentieangiografie en OCT-scanning. Meer informatie hierover kunt u opvragen via het stafsecretariaat oogheelkunde, telefoon 071-526 23 74. 

De afdeling geeft medewerking aan diverse nascholingsactiviteiten zoals van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen. 

Drie keer per jaar wordt de Landelijke Vereniging van Assistentgeneeskundigen in de Oogheelkunde (LVAO) georganiseerd. Deze landelijke cursus voor assistenten en oogartsen wordt mede door de afdeling Oogheelkunde georganiseerd. 

Het regionaal overleg van de orthoptisten vindt 4 x per jaar plaats op de afdeling Oogheelkunde.

Meer over Boerhaave cursussen  

 

Onderwijs
Opleiding