Patiëntenfolder

Visusonderzoek jonge kinderen TAC (Teller Acuity Cards)

Bij dit onderzoek wordt geprobeerd spelenderwijs wat meer over het zien van uw kind te weten te komen. Het is geschikt voor jonge kinderen (meestal tot 18 maanden oud).

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oogheelkunde.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Uw kind zit bij u op schoot. Onderzoeker en kind zitten 55 cm van elkaar af. 

De onderzoeker laat uw kind een langwerpige grijze kaart zien met aan de ene kant van de kaart een grijs vlak en aan de andere kant een vlak met zwart witte strepen. Indien uw kind die strepen ziet, zal het er ook naar kijken. Door de dikte van de strepen te variëren kan er een indruk gekregen worden over het zicht van uw kind. De onderzoeker observeert uw kind van achter de kaart. Hoe dunner de streepjes zijn die uw kind nog kan onderscheiden, des te beter het zicht. De resultaten worden uitgezet in een grafiek zodat beoordeeld kan worden of het zicht normaal is voor de leeftijd. 

Bij herhaling van het onderzoek is te zien of het gezichtsvermogen van uw kind gelijk blijft, voor- of achteruitgaat. 

Dit is een pijnloos onderzoek en wordt meestal gedaan in combinatie met het bezoek aan de oogarts. Uw kind wordt niet gedruppeld voor dit onderzoek.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:

LUMC, polikliniek Oogheelkunde
Routenummer 598, locatie J3

Tel. 071 - 526 8030

Voor afspraken: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 12.00 uur, toets 1
Voor medische vragen: de verpleging tussen 08.30 - 17.00 uur, toets 2
Voor overige vragen: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 16.00 uur, toets 4

Buiten kantooruren: 071 - 526 9111
(vragen naar dienstdoende arts-assistent afdeling Oogheelkunde)