Dagbehandeling

Bij een dagbehandeling wordt u tussen 07.30 - 22.45 uur voor minimaal drie en maximaal acht uur opgenomen. In deze periode wordt de ingreep verricht en wordt vaak ook het benodigde (laboratorium)onderzoek gedaan. Een voorbeeld van een onderzoek dat in dagbehandeling wordt verricht is het angiografische (bloedvat) onderzoek.

Voor sommige ingrepen zult u een algehele of lokale verdoving krijgen (anesthesie of narcose). De anesthesioloog (de medisch specialist die de narcose toedient) heeft enkele gegevens van u nodig. Hiervoor brengt u een bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie. Meer informatie over de gang van zaken rondom de anesthesie vindt u in de patiëntenfolder Informatie over anesthesie.

Verder verwijzen wij u naar de algemene informatie van het LUMC over een dagbehandeling.