Patiëntenfolder

Afdeling NeurologieNeurochirurgieNeurocare

In deze folder vindt u algemene informatie over de afdeling Neurologie/Neurochirurgie. Ook kunt u informatie vinden op de website www.lumc.nl . Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan een van de verpleegkundigen.   

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Neurologie, Neurochirurgie en Neurocare.

De afdeling Neurologie/ Neurochirurgie  

Het specialisme neurologie houdt zich bezig met ziekten aan het zenuwstelsel. Dit kunnen aandoeningen zijn van de hersenen, het ruggenmerg of zenuw- en spierziekten. Neurochirurgie is het specialisme dat zich bezighoudt met de operatieve behandeling van neurologische aandoeningen aan de hersenen, het ruggenmerg of zenuwen die naar armen of benen gaan.   

De medewerkers  

Verpleegkundig team

Het verpleegkundig team bestaat uit een verpleegkundig manager, teamleiders, verpleegkundigen, en verpleegkundig-studenten. De teamleiders hebben de dagelijkse leiding over het team.  

De verpleegkundigen werken in drie diensten. Hierdoor heeft u met veel verschillende verpleegkundigen te maken. Waar mogelijk zal een verpleegkundige meerdere diensten aaneengesloten dezelfde patiënt verzorgen.   

Artsen

De medische staf bestaat uit het afdelingshoofd (de hoogleraar), de senior medisch specialisten en de arts–assistenten (zaalarts). Ook co-assistenten en semi-artsen maken deel uit van het team en zijn in opleiding tot arts. Op de afdeling werken physician assistants in de functie van zaalarts. Zij maken deel uit van het medisch behandelteam. Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor het medisch beleid.  

De verpleegkundigen en artsen werken nauw samen met fysiotherapeuten, diëtisten, een ergotherapeut en een logopedist.   

Daarnaast kunt u te maken krijgen met afdelingssecretaresses, voedingsassistenten, interieurverzorgers, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.   

Het LUMC is een Universitair Medisch Centrum. Dat betekent dat er niet alleen patiëntenzorg, maar ook onderzoek plaatsvindt en onderwijs wordt gegeven. Het is daarom mogelijk dat medewerkers soms een stagiaire bij zich hebben. Indien het voor onderwijsdoeleinden nodig is om deze personen bij uw behandeling te betrekken, zult u hiervan op de hoogte gesteld worden. Ook kunt u gevraagd worden om deel te nemen aan onderzoek en onderwijsleermomenten.

Artsenvisite  

Tijdens de opname informeert de zaalarts u over uw behandeling. De zaalarts is in de meeste gevallen een andere arts dan degene die u op de polikliniek ontmoet hebt. In de avonduren en weekenden is het mogelijk dat u met een waarnemend arts te maken krijgt.   

Dagelijks is er van beide specialismen een artsenvisite waarin alle patiënten besproken worden. Deze visite wordt afgesloten met een ronde langs de bedden.    

Als u of uw contactpersoon een gesprek wenst met de arts, kunt u dit via de secretaresse of de verpleegkundige regelen.

Contactpersoon  

De verpleegkundige vraagt u bij opname één of twee contactpersonen aan te wijzen. Alleen aan de contactpersonen geven wij informatie over uw gezondheidstoestand. Als de contactpersoon informatie wil van een verpleegkundige kan dit tijdens het bezoekuur. Desgewenst zullen er afspraken met de contactpersoon gemaakt worden wanneer wij bellen.   

Voor de chirurgische patiënt geldt dat de eerste contactpersoon direct na de operatie wordt gebeld door de chirurg.

Medicijnen  

De tijden waarop u uw medicijnen inneemt kunnen anders zijn dan u thuis gewend bent. Afhankelijk van uw situatie worden uw medicijnen per tablet, via het infuus of door de sonde gegeven.  

Misschien krijgt u andere medicijnen dan u gewend bent. Dit is omdat de ziekenhuisapotheek de voor u gebruikelijke merknaam medicijnen niet levert. U krijgt dan een vervangend medicijn met dezelfde werking. Het is wenselijk om uw thuismedicatie voor de eerste 2 dagen mee te (laten)nemen. Gebruik van eigen medicatie is alleen mogelijk in overleg met de zaalarts.  Indien de arts nieuwe medicatie voorschrijft zal de arts u uitleg geven over het gebruik en de werking van dit medicijn 

Dagelijkse gang van zaken  

Een aantal zaken op de verpleegafdeling verloopt in een vast ritme, zoals lichamelijke verzorging, artsenvisite, maaltijden, controles en medicatieverstrekking.  

Gedurende de dag kunnen onderzoeken, behandelingen en andere afspraken gepland zijn. Het is belangrijk dat u op die momenten op de afdeling aanwezig bent. Als het medisch verantwoord is, kunt u na overleg met de verpleegkundige de afdeling verlaten. Vanwege uw veiligheid en om verzekeringstechnische redenen mag u het LUMC-terrein niet verlaten en dient u te zijn voorzien van een identificatiebandje om uw pols.

Ontslagprocedure  

In principe wordt ernaar gestreefd u als patiënt en familie al tijdens het begin van de opname duidelijkheid te geven over de te verwachte ontslagdatum. Op de dag (voor)dat u met ontslag gaat wordt er een ontslaggesprek met u gevoerd door de arts en de verpleegkundige. Hierbij wordt besproken hoe u de opname ervaren heeft en is er ruimte voor vragen en instructie.  

Het streven is om het ontslag rond 10.00 uur plaats te laten vinden. U krijgt een brief voor de huisarts, een afspraak voor poliklinische nacontrole en eventuele recepten mee.   

Roken/ alcohol  

Roken is in het hele LUMC verboden. Alcoholgebruik is eveneens niet toegestaan.   

Wasgoed  

Het LUMC heeft geen wasserette. U dient zelf voor schone kleding te zorgen. Wij vragen u ruime, makkelijk zittende, schone kleding mee te (laten) brengen, zoals joggingbroeken en t-shirts met een ruime hals. Ons advies is zodra u uit bed mag, goede sport- of wandelschoenen te dragen. Linnengoed, handdoeken en washandjes worden verstrekt.   

Geestelijke verzorging  

Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met een geestelijke verzorger kunt u hierom vragen.  

Iedere zondagochtend is er een kerkdienst. Een van de vrijwilligers informeert op zaterdag welke patiënt de zondagsviering wil bijwonen en regelt het vervoer hierheen.   

Voorzieningen  

  • Bij ieder bed is een televisie met radio-aansluiting aanwezig. Gebruik hiervan is gratis. Enkele zenders zijn gecodeerd en dus niet te ontvangen.
  • Gebruik van een mobiele telefoon is in het LUMC toegestaan, behalve op of in de directe omgeving van de intensive care en het röntgen- en operatiecomplex. 
  • Op afdeling J-11 zijn ‘accespoints’ aanwezig waardoor u gebruik kunt maken van een draadloze internetverbinding. U dient uw eigen laptop mee te nemen. Als uw laptop de beschikbare netwerken aangeeft, kunt u het gastennet herkennen aan de titel “LUMCgast”.  
  • Bij ieder bed hangt een klein kluisje voor waardevolle spullen. Het is echter aan te raden om geld, sieraden en waardevolle papieren thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. 
  • Bloemen zijn beperkt toegestaan op de patiëntenkamers.  
  • Informatiefolders zijn op de afdeling te vinden naast kamer 124. Daarnaast ook op de website van het LUMC.

Klachten  

Heeft u op- of aanmerkingen over de gang van zaken op de verpleegafdeling, dan vragen wij u dit direct kenbaar te maken bij de verpleegkundige, de arts assistent, of de teamleider of de chef de clinique, zodat er naar een oplossing gekeken kan worden.   

Afdelingshoofd Neurologie: 

Prof. J.J.G.M. Verschuuren   

Afdelingshoofd Neurochirurgie:

Prof. Dr. W.C. Peul

Adres

LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)  

Albinusdreef 2  

2333 ZA Leiden  

Tel 071-526 91 11   

Telefoonnummers

Verpleegafdeling neurologie/neurochirurgie:  

071-526 33 10  

Verpleegafdeling Neurocare:  

071-526 30 80  

Secretaresse neurologie/neurochirurgie:  

071-526 53 48  

   

Websites patiëntenverenigingen