Mw. dr. Carmen L.A.M. Vleggeert - Lankamp

Neurochirurg

Vakgebied(en)

  • Spinale Chirurgie
  • Cranio cervicale chirurgie
  • Wervelkolomchirurgie bij achondroplasten

Introductie

Carmen Vleggeert-Lankamp is aan de Universiteit Utrecht afgestudeerd als arts en apotheker. Zij heeft haar opleiding tot neurochirurg in het Leids universitair medisch Centrum gevolgd. Gedurende deze opleiding is zij gepromoveerd met als onderwerp de evaluatie van de regeneratie van perifere zenuwen. Na haar opleiding is zij in het LUMC gebleven als staflid neurochirurg.

Zij is gespecialiseerd in complexe wervelkolomchirurgie, met als bijzonder aandachtsgebied de wervelkolom van de kleine mens. Zij staat aan het hoofd van de wervelkolom onderzoeksgroep van de Neurochirurgie van het LUMC. Zij begeleidt promovendi, studenten in het kader van wetenschappelijke stages en studenten die in het kader van wervelkolominteresse onderzoek doen bij de neurochirurgie. Er bestaat een nauwe samenwerking met statistici, medisch besliskundigen en specialisten van de orthopaedie, urologie, oncologie, klinische genetica en reumatologie. Zij houdt zich intensief bezig met het geven van onderwijs (coordinator 1/2 minor spine en head chirurgie) aan Leidse geneeskunde studenten en, in Europees verband, aan spinaal geïnteresseerde neurochirurgen.

Zij is secretaris van de Cervical Spine Research Society Europe die tot doel heeft het onderwijs en onderzoek met betrekking tot de cervicale wervelkolom te bevorderen. Deze internationale rol brengt haar in contact met collega’s van over de hele wereld, waarmee zij intensieve contacten onderhoudt.

Tevens is zij medisch manager van de maatschap Neurochirurgie van het Spaarne Gasthuis. In die rol zorgt zij dat de neurochirurgie in het niet academisch centrum dat aan het LUMC verbonden is goed georganiseerd is om de netwerkfunctie die de neurochirurgie LUMC heeft gewaarborgd is in die regio.


Lidmaatschap

Voorzitter van de commissie communicatie van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

Lid van de kwaliteitscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

Secretaris van de Cervical Spine Research Society Europe

Lid van de examencommissie van de medische faculteit Leiden

Lid van de richtlijncommissie ongeinstrumenteerde wervelkolomchirurgie


Onderzoeksinspanningen

Lid managementteam Spine Intervention Prognostic Study Group (SIPS) Neurochirurgie LUMC

Zij heeft promovendi die onderzoek doen op het gebied van de cervicale en lumbale degeneratie van de wervelkolom, Value Based health care met betrekking tot de wervelkolom, tumoren en trauma van de wervelkolom en de wervelkolom van kleine mensen.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer 81

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: 071 5262109

Postzone J11-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: cvleggeert@lumc.nl