Ontwikkelingsgerichte zorg

Met Ontwikkelingsgerichte Zorg (OGZ) wordt geprobeerd de stressprikkels bij uw kind te verminderen en het comfort te vergroten. Zo kan uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Met OGZ leert u uw kind te observeren en in te spelen op zijn behoeften. U leert contact te maken met uw kind en de band met hem te laten groeien. U zult merken dat u uw kind steeds beter gaat leren kennen, en dat het steeds natuurlijker voelt om zelf de verzorging op u te nemen.

De verpleegkundige zal u informatie geven over Ontwikkelingsgerichte Zorg. In een speciaal fotoboek worden de meest voorkomende gedragingen en handelingen weergegeven en uitgelegd. Alhier vindt u een korte film over OGZ. 

Bij opname krijgt uw kind ook een fopspeen van ons aangeboden, ter comfort. Deze is speciaal afgestemd op het gewicht van uw baby om een goede mondmotoriek te bevorderen. De verpleging kookt deze speen de eerste dagen uit, hierna vragen wij u om dit zelf te doen.