Buidelen

Huid-op-huidcontact met uw kind (buidelen)

De buidelmethode stamt uit een ziekenhuis te Bogota, de hoofdstad van Colombia. Deze methode werd toegepast omdat de gewone voorzieningen voor te vroeg geboren kinderen in dat ziekenhuis onvoldoende waren. In 1979 is daarom een project gestart waarbij prematuren, na een korte tijd van stabilisatie in de eerste dagen na de geboorte, bloot op de borst van de moeder gebonden naar huis gingen. De moeders kregen instructie mee voor de verzorging van het kind m.b.t. de hygiëne, de borstvoeding, de temperatuur, etc. 

Omdat de methode erg succesvol bleek en het met name ook de ouder/kind binding sterk bevorderde, is de buidelmethode ook door westerse ziekenhuizen overgenomen.

Wanneer?

Als de toestand van uw kind stabiel is, kunt u in overleg met de verpleegkundige beginnen met buidelen. Uw kind komt hierbij op de blote borst van een van de ouders te liggen. Het moeder- of vadergevoel wordt niet gelijk met het kind geboren, maar is een band die groeit door contact met en verzorging van uw kind.

Hoe?

  • Vóór het buidelen is het raadzaam om thuis een douche te nemen. Kleding die  een sluiting heeft aan de voorkant is erg prettig bij het buidelen. 
  • Vóór u plaats neemt op de buidelstoel wordt een molton op de stoel gelegd.
  • Tijdens het buidelen blijft uw kind aan de bewakingsapparatuur aangesloten. Uw kind wordt op de borst gelegd met alleen een luier aan.Daarna wordt uw kind toegedekt.
  • Omdat degene die buidelt de baby niet goed kan zien hebben we een spiegel waardoor u toch naar uw kind kunt kijken. 
  • De buideltijd kan variëren maar is minimaal 1 uur. 
  • Met de verpleegkundige kunt u afspraken maken over het buidelen. Tijdens het buidelen zijn alleen ouders aanwezig en kan er geen ander bezoek ontvangen worden.