Zorg voor uw baby

Tijdens het verblijf van uw baby op de afdeling neonatologie wordt er naar gestreefd om uw baby en u zo goed mogelijk te begeleiden en verzorgen. U wordt als ouders zoveel mogelijk betrokken in de zorgtaken voor uw baby. Indien de conditie van uw baby het toestaat kunnen u en uw partner met uw kindje buidelen (huid-op-huid contact). Op onze afdeling werken wij volgens het principe van ontwikkelingsgerichte zorg. 

Meer informatie vindt u in de volgende onderdelen: 

Babycam
Borstvoeding
Buidelen
Kolven van moedermelk
Medisch maatschappelijk werk
Ontwikkelingsgerichte zorg
Ouderparticipatie
Ouderthemabijeenkomsten
Vereniging voor ouders van couveuzekinderen (VOC)