BeNeDuctus studie

Na de geboorte wordt in onze longen zuurstof opgenomen in ons bloed en wordt koolzuur afgegeven aan de lucht die we uitademen. Voor de geboorte verlopen deze opname en afgifte echter via de placenta (moederkoek). Omdat de longen dus eigenlijk niet gebruikt worden en het bloed niet door de longen hoeft te stromen, wordt het via een speciaal bloedvat doorgesluisd naar de rest van het lichaam. Dit bloedvat heet de ‘ductus arteriosus’, ook wel ‘ductus Botalli' of kortweg ‘ductus’ genoemd. Direct na de geboorte nemen de longen de functie van de placenta over.  Daarom zal na de geboorte de ductus onder normale omstandigheden vanzelf dicht gaan.

Bij te vroeg geboren kinderen (prematuren) gaat de ductus soms niet vanzelf dicht. Dit wordt een ‘persisterende ductus arteriosus’ genoemd, afgekort PDA. Dokters dachten in het verleden te weten dat een PDA een risicofactor is voor het optreden van ernstige complicaties bij te vroeg geboren kinderen, zoals bijvoorbeeld chronische longaandoening, hersenbloeding, darmontsteking en een gestoorde nierfunctie. Daarom wordt over het algemeen nog getracht de ductus te sluiten met behulp van medicijnen. Wanneer het niet lukt om met medicijnen de ductus te sluiten, kan overwogen worden de ductus met een operatie te sluiten.

Er zijn recente aanwijzingen dat het actief sluiten van de PDA niet zorgt voor een afname van de genoemde ernstige complicaties. Hierdoor is er over de hele wereld onder dokters veel discussie ontstaan of de PDA wel behandeld moet worden, of dat je juist afwachtend moet zijn. Deze afwachtende houding wordt op een aantal afdelingen al toegepast, maar er zijn ook nog afdelingen die de PDA snel behandelen. Geen van beide afdelingen kan met zekerheid zeggen dat zij de beste behandeling uitvoeren. Kortom, niemand weet welke manier van behandelen het beste is voor te vroeg geboren baby’s met een PDA.

Het doel van de BeNeDuctus studie is om te bepalen of het niet geven van medicijnen om de ductus te sluiten, even goed is als het wel toedienen van deze medicatie bij te vroeg geboren kinderen (minder dan 28 weken zwangerschapsduur). Wanneer behandeling van een PDA niet nodig zal blijken te zijn, kunnen de mogelijke bijwerkingen van de medicijnen en de grote belasting van een eventuele operatie voorkomen worden. In de informatiebrief kunt u uitgebreidere informatie lezen over dit onderzoek.