Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Wij willen de zorg voor en de kansen van pasgeborenen steeds verder verbeteren. Dat doen we door nieuwe onderzoeken te blijven doen. Daar hebben we uw hulp bij nodig. U kunt voor en/of na de geboorte van uw kind(eren) benaderd worden voor deelname aan lopende onderzoeken op onze afdeling. 

Het is goed u te realiseren dat niet alle studies op uw kind van toepassing zullen zijn, maar slechts enkele. En soms misschien helemaal geen. Indien uw kind in aanmerking komt voor deelname aan één van de onderzoeken zal er door de arts of onderzoeker met u worden gesproken en ook nog schriftelijke informatie worden gegeven over dat specifieke onderzoek.


De studies op de afdeling neonatologie zijn globaal in te delen in 2 groepen

1) Studies die worden uitgevoerd bij de geboorte/ 1e opvang van de baby door de kinderarts
Als de mogelijkheid er is, bijvoorbeeld omdat u al eerder tijdens de zwangerschap bent opgenomen in het Geboortehuis Leiden, zullen deze studies al van tevoren met u worden besproken zodat u er rustig over kunt nadenken alvorens toestemming te geven. Soms is dat niet zo en dan is er van de medisch ethische toetsingscommissie goedkeuring verkregen om achteraf toestemming te vragen omdat het gaat om een studie waar standaard zorg wordt vergeleken en/ of absoluut geen risico / belasting voor de baby is te verwachten door deelname.

Huidige studies in deze groep zijn: 

ABC3 (prematuren met zwangerschapsduur 24 tot 30 weken)

CuLTuS studie (prematuren met zwangerschapsduur 24 - 30 weken)


2) Studies gedurende de opname op de afdeling

Hierover zal de arts / onderzoeker met u spreken zodra de situatie zich voordoet dat uw kind in aanmerking komt voor deelname. 

Huidige studies in deze groep zijn:

BeNeDuctus studie (prematuren met zwangerschapsduur 24 tot 28 weken)

Epo-4-Rhesus (alle baby's met rhesusziekte)

Toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor één van bovenstaande onderzoeken en u wilt deze toestemming toch intrekken dan kan dat. Geeft u dat dan zo snel mogelijk aan aan de behandelend arts van uw kind of aan de onderzoeker. 

Er is verder nog onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens die standaard, in het kader van dagelijkse zorg en behandeling, in het dossier worden bijgehouden (retrospectief(dossier)onderzoek). De gegevens worden geanonimiseerd en zijn niet tot de persoon herleidbaar. Voor het gebruik van deze gegevens hoeft in principe geen toestemming te worden gevraagd aan ouders. Indien u niet wilt dat de gegevens gebruikt worden, kunt u dat doorgeven aan uw behandelend arts.

Meer informatie hierover vindt u in onze afdelingsfolder medisch-wetenschappelijk onderzoek bij pasgeborenen. Algemene informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek vanuit het ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport vindt u in deze folder