Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Sinds de start van neonatale intensive care in de 70-er jaren is de Leidse kinderkliniek actief bezig met wetenschappelijk onderzoek. Een goed voorbeeld hiervan is het POPS (Project on Preterm and Small for Gestational Age Infants) onderzoek dat alle premature pasgeborenen met een zwangerschapsduur onder de 32 weken en/of een geboortegewicht onder de 1500 gram vervolgt die in 1983 in Nederland geboren zijn. Dit grootschalige onderzoek heeft tot centralisatie en grote kwaliteitsverbetering van de neonatale intensive care centra in Nederland geleid. Meer recent is in Leiden grootschalig onderzoek gedaan naar de uitkomsten van extreme vroeggeboorte (Leiden Follow-Up Project on Prematurity, LFUPP) en ontwikkelingsgerichte zorg bij premature pasgeborenen (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program, NIDCAP). Deze onderzoeken hebben bijgedragen aan verdere optimalisatie van de zorg voor de allerkleinsten. 

Om de medische kennis en behandelingsmogelijkheden te vergroten is meer onderzoek nodig. Hiervoor is niet alleen documentatie van ziektebeloop en behandeling, maar ook soms aanvullend onderzoek noodzakelijk. Wanneer uw baby in aanmerking komt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, zal de arts u uitvoerig informeren en u om toestemming vragen. Uw medewerking is overigens geheel vrijwillig en u heeft altijd de vrijheid om zonder opgaaf van redenen op die beslissing terug te komen.

Foetale therapie
Hersenontwikkeling en beeldvorming
Neonatale ademhaling
Follow-up ontwikkeling