Hielprikscreening

Hielprikscreening (PKU)

Alle pasgeborenen in Nederland worden getest op 17 zeldzame erfelijke ziekten. Bij de opname krijgt u van de secretaresse een envelop met een informatiefolder en een screeningskaart. Deze kaart moet u binnen drie dagen na de geboorte ingevuld inleveren bij de secretaresse of verpleegkundige op de afdeling Neonatologie. 

Op de vierde dag na de geboorte neemt de doktersassistente met een hielprik enkele druppels bloed af bij uw kind. Het bloed wordt onderzocht in een screeningslaboratorium. Als de uitslag van de screening goed is, ontvangt u hiervan geen bericht van.