Poliklinische follow-up 

Follow-up

Kinderen die op een neonatale intensive care unit gelegen hebben en een groter risico hebben op ontwikkelingsproblematiek, hebben recht op follow-up/nazorg. Deze zorg is naast de reguliere controles door de eigen kinderarts. 

Kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden bij gecorrigeeerde leeftijd van 6, 12 en 24 maanden, 5,5- en 8 jaar uitgenodigd op de polikliniek Neonatologie. Daar worden zij onderzocht door een kinderarts-neonatoloog, een fysiotherapeut i.v.m. de ontwikkeling van het bewegingsapparaat (motoriek) en vanaf 24 maanden, een psycholoog i.v.m. ontwikkelingsonderzoek.

Welke kinderen

Poli-afspraken neonatologie LUMC

< 30 weken OF < 1000 gram 

Gecorrigeerd op 6, 12 en 24 maanden en 5,5- en 8 jaar           

Geboortegewicht < 1500 gram mits  < percentiel 10 op de groeicurve van de PRN 

Gecorrigeerd op 6, 12 en 24 maanden en 5,5- en 8 jaar

Ernstige, rondom geboorte, verworven hersenafwijkingen 

Gecorrigeerd op 6, 12 en 24 maanden en 5,5- en 8 jaar

Foetale therapie 

Gecorrigeerd op 2-, 5,5- en 8 jaar 

Contactinformatie en bereikbaarheid polikliniek kindergeneeskunde

Folder poliklinische neonatale follow-up

Machtigingsformulier toegang patientenportaal

Toestemmingsformulier neonatale follow-up

'Klik' informatiebrief neonatale follow-up