Visie Neonatale Intensive Care Unit LUMC

Het team van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) streeft er naar om, samen met de ouders, kwalitatief excellente intensieve zorg te bieden aanziekepasgeborene(n). Hierbij is er een nauwe samenwerking met GeboorteHuis Leiden (GHL). Wij bieden gezinsgerichte zorg waarbij de zorg en de hechting tussen ouders en het kind centraal staan.  Door de eenpersoonskamers kunnen ouders deel uit maken van het zorgproces en te allen tijden dicht bij hun kind zijn.

Onze kernwaarden zijn:

1.  Veiligheid

De veiligheid van het kind staat voorop bij alle handelingen, besluiten en overwegingen.  Het team van de NICU zorgt ervoor dat de kans op lichamelijke en/of psychische schade aan het kind tot een absoluut minimum beperkt blijft.

2.  Kwaliteit

Meerdere disciplines leveren een professionele bijdrage aan de zorg, waarbij het kind en ouders centraal staan, ieder vanuit een eigen invalshoek. Door het evalueren van de geleverde zorg en daar waar nodig of gewenst het verbeteren van procedures en werkprocessen, is kwaliteit een continu proces waarbij onderzoek en innovatie een belangrijke rol speelt.

3.  Samen zorgen

Een belangrijk doel van de NICU is de hechting tussen het kind en zijn ouders te ondersteunen. De verpleegkundigen helpen de ouders bij de verzorging van hun kind, en coachen hen bij de ondersteuning van hun kind bij de verpleegtechnische (be)handelingen die het moet ondergaan. Ouders kunnen door de begeleiding gedurende de opname een steeds groter deel van de zorg voor hun kind uitvoeren. Indien ouders dit wensen kunnen, ook andere familie/gezinsleden betrokken worden in de zorg voor het kind.

4. Open communicatie

Het team van de NICU communiceert op begrijpelijke wijze met de ouders en geven informatie zodat ouders zich ook daadwerkelijk betrokken voelen in de zorg voor hun kind.  Ouders voelen zich veilig op de afdeling om vragen te stellen of hun zorgen te uiten.   Verpleegkundigen en artsen voelen zich vrij naar ouders toe om vragen te stellen en zorgen te uiten.

5. Respect

Het team van de NICU houdt waar mogelijk rekening met de normen en waarden, religie en culturele achtergrond van de ouders. De ouders houden rekening met de omgangsregels die gelden voor alle medewerkers van het LUMC.