NEO-Kids Studie

De NEO-kids Studie - Onderzoek naar oorzaken van obesitas bij kinderen.

LogoDe NEO-Kids Studie is een wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van overgewicht bij kinderen. NEO staat voor “Nederlandse Epidemiologie van Obesitas". De NEO-Kids Studie is verbonden aan de Willem Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) polikliniek voor kinderen met overgewicht. Op deze website kunt u lezen wat deelname inhoudt.

Achtergrond van de NEO-Kids Studie

Overgewicht is één van de belangrijkste gezondheidsproblemen van dit moment. Ruim dertien procent van de kinderen en jongeren in Nederland is te zwaar. Overgewicht is ongezond want het kan leiden tot suikerziekte of hart- en vaatziekten. Bovendien hebben kinderen die te dik zijn daar soms ook last van in hun contacten met andere kinderen. Ze worden soms gepest of kunnen minder goed meekomen met sporten. Een ongezonde leefstijl kan de oorzaak zijn van overgewicht. Dan is het een kwestie van te veel eten en te weinig bewegen. Maar ook aanleg speelt een rol, want niet alle kinderen die veel eten en weinig bewegen, worden dik. Hoe het precies in elkaar zit, is dus nog onbekend.

Doel van de NEO-Kids Studie

Met het onderzoek willen wij meer te weten komen over de oorzaken van overgewicht bij kinderen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat bij kinderen die gemakkelijk dik worden de stofwisseling anders werkt dan bij kinderen die niet zo gemakkelijk dik worden. Het zou ook kunnen dat kinderen met overgewicht minder snel een verzadigd gevoel hebben als ze gegeten hebben. Als we beter weten hoe aanleg en leefgewoontes samen overgewicht veroorzaken, kunnen kinderen die te zwaar zijn beter behandeld en begeleid worden.

Opzet van de NEO-Kids Studie

Overgewicht is een complex probleem. Om het goed te kunnen onderzoeken, hebben we gegevens nodig van honderden kinderen met overgewicht en hun ouders, broers en zussen. Wij vragen daarom een aantal van de patiënten van de WAKZ polikliniek voor kinderen met overgewicht en hun ouders om mee te doen met de studie. Er zijn momenteel twee onderzoeksprojecten. Op deze site worden deze projecten uitgebreid beschreven. Met deze informatie kunt u beslissen of u met de onderzoeken mee wilt doen. Bovendien loopt er een onderzoek op elf Nederlandse basisscholen. Aan dit onderzoek doen zowel kinderen met overgewicht, als kinderen met een normaal gewicht mee.