Follow-up

In het kader van de follow-up worden op regelmatige basis de medische gegevens van de deelnemers verzameld, ongeveer eens in de vier jaar. Dit betreft onder andere diagnoses van ziekten, medicatie, labuitslagen en overlijdensgegevens van de deelnemers. Deze gegevens verkrijgen we op verschillende manieren: via vragenlijsten naar de deelnemers, gegevensextractie uit het Huisarts Informatiesysteem (HIS) en in de toekomst via koppeling met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het opvragen van medische gegevens hebben de deelnemers toestemming gegeven.

Verzamelen van medische gegevens uit het dossier van de huisarts 

Wij zullen de huisartsen van de deelnemers aan de NEO studie benaderen om klinische eindpunten te verzamelen, ongeveer eens in de vier jaar. Tot klinische eindpunten behoren onder andere diagnoses van diabetes, hart- en vaatziekten, maligniteiten, astma en COPD, en overlijden. Deze medische gegevens worden in de huisartsenpraktijken verzameld door middel van gegevensextractie uit het Huisarts Informatie Systeem (HIS).

Van onderzoeksdeelnemers die hiervoor middels Informed Consent toestemming hebben gegeven,  worden  de gewenste gegevens geëxtraheerd uit het HIS. Het betreft de probleemlijst/episodelijst, het journaal, de medicatiegegevens, de uitslagen en de verwijsgegevens. De gegevens worden in het LUMC beveiligd opgeslagen en zullen alleen gecodeerd beschikbaar zijn voor de bevoegde onderzoekers. De extractie en opslag van gegevens uit de diverse HIS-sen wordt uitgevoerd door de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC. Deze afdeling heeft ervaring met het verzamelen en bewerken van routine zorggegevens voor wetenschappelijke studies. Er wordt gewerkt volgens een vast protocol, dat desgewenst ook opgevraagd kan worden.

Mocht u vragen hebben over de extractie van gegevens uit het HIS, dan kunt u altijd contact opnemen met het NEO onderzoeksteam.