Over de NEO studie

De NEO studie is een prospectieve cohortstudie naar de oorzaken van ziekten bij mensen met overgewicht in de regio, gecoördineerd vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hiervoor is een groot aantal gegevens verzameld van 6671 deelnemers tussen de 45 en 65 jaar, waarvan het merendeel overgewicht heeft. De uitkomsten van de studie kunnen worden gebruikt om in de toekomst een betere risico-inschatting te kunnen maken in de dagelijkse praktijk. Ook geven ze richting aan vervolgonderzoek naar effectieve leefstijl- en medicamenteuze interventies.

Het studiebezoek aan het LUMC

Tussen 2008 en 2012 hebben 6671 mensen deelgenomen aan de NEO studie. Voorafgaand aan het studiebezoek hebben alle deelnemers thuis uitgebreide vragenlijsten ingevuld en gedurende 24 uur urine verzameld. Hierna volgde een ochtend in LUMC, waar verschillende metingen werden gedaan door de NEO onderzoeksmedewerkers. Onderdelen tijdens dit studiebezoek waren: bloedafnames, een vetpercentagemeting en hart-, vaat- en longfunctietesten. Bij een aantal deelnemers werd op dezelfde dag een MRI scan, DEXA scan, of een meting van het rustmetabolisme uitgevoerd.

Contact met de huisarts

Na afloop van het studiebezoek in het LUMC ontvingen de deelnemers per brief de onderzoeksuitslagen van hun gewicht, bloeddruk, cholesterol, glucose, nier- en longfunctie en de DEXA-meting. Bij afwijkende uitslagen werd het advies gegeven de huisarts te bezoeken; vervolgens was het aan de deelnemer zelf om dit advies wel of niet op te volgen.

Bij een gedeelte van de deelnemers werd tijdens het NEO studiebezoek een MRI-scan gemaakt. Als er een onverwachte klinische relevante afwijking uit de MRI naar voren kwam, werden zowel de huisarts als de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld. Wel moet vermeld worden dat deze MRI-scan alleen voor onderzoeksdoeleinden wordt gebruikt en een lager detailniveau heeft dan een diagnostische MRI-scan. Op de scan worden dus niet alle afwijkingen met zekerheid gezien.