Stand van zaken

Tussen 2008 en 2012 hebben 6671 deelnemers meegedaan aan de NEO studie. Inmiddels is er veel gebeurd.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In het najaar van 2012 zijn de laatste NEO deelnemers langs geweest voor een studiebezoek aan het LUMC. Sindsdien zijn we druk bezig geweest met het verwerken van alle gegevens uit de vragenlijsten en de verschillende metingen, om ze te kunnen gebruiken voor onderzoek. Daarnaast hebben we in 2012 en 2013 een vervolgvragenlijst aan alle NEO deelnemers verstuurd en in diezelfde periode bij de huisartsen medische gegevens opgevraagd van de deelnemers. 

Een groot deel van de onderzoeksgegevens is inmiddels geanalyseerd. Wij zijn er trots op u te kunnen melden dat dit heeft geleid tot verschillende belangrijke resultaten die u kunt teruglezen op deze website. De hoeveelheid gegevens die tijdens de NEO studie is verzameld, is groot. We blijven daarom onderzoek doen en zullen u via deze website en via nieuwsbrieven op de hoogte houden van nieuwe bevindingen. 

De belangrijkste bevindingen van de NEO studie worden beschreven op de pagina Resultaten.
Een overzicht van wetenschappelijke publicaties vindt u op de pagina Publicaties.

Waar zijn we mee bezig?

In de NEO studie willen we onderzoeken hoe het komt dat de ene persoon met overgewicht wel ziek wordt en de andere niet. Om de ontwikkeling van de gezondheid en het ontstaan van ziekte bij de NEO deelnemers te volgen, worden op regelmatige basis medische gegevens verzameld via de huisarts of medisch specialist en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Graag houden wij daarnaast de mogelijkheid open u in de toekomst opnieuw te benaderen voor het invullen van een vragenlijst of een studiebezoek aan het LUMC in het kader van de NEO studie.  

Verhuisplannen? Of van huisarts veranderd?

Wij willen u vragen ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw contactgegevens of die van uw huisarts. Op die manier kunnen wij: 

  • u via nieuwsbrieven blijven informeren over de NEO studie;
  • u in de toekomst eventueel benaderen voor vervolgonderzoek; en
  • medische gegevens opvragen bij uw huisarts.

Voor het verzamelen van medische gegevens benaderen wij zelf uw huisarts, specialist en het Centraal Bureau voor de Statistiek; hiervoor hoeft u niets te doen.

Nieuwsbrieven
Resultaten
Publicaties
Contact