Privacy

Uw deelname aan de NEO studie is op vrijwillige basis; u bent niet gebonden aan verplichtingen. Daarnaast is uw privacy voor ons van groot belang.

Vrijwilligheid van deelname

Uw medewerking aan deze studie is geheel vrijwillig. U heeft het recht uw deelname op ieder moment weer in te trekken, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. Wel wordt u gevraagd uw besluit aan ons door te geven via e-mail of telefoon (071-5261388). Een voortijdige beëindiging van de deelname zal van geen enkele invloed zijn op de zorg die u toekomt.

Vertrouwelijkheid van gegevens

U kunt ervan verzekerd zijn dat alle gegevens die tijdens deze studie worden verzameld volgens de nu geldende wet- en regelgeving, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), worden verwerkt en opgeslagen. Tijdens het studiebezoek heeft u toestemming gegeven voor het opvragen van medische gegevens bij uw huisarts of medisch specialist en van overlijdensgegevens bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook dit gebeurt op vertrouwelijke wijze en via beveiligde procedures. Uitsluitend onderzoekers van de NEO studie hebben inzage in de onderzoeksgegevens. Alleen onze datamanagers hebben via een beveiligde procedure inzage in de koppeling van uw gegevens met uw naam en adres. De resultaten van deze studie worden gebruikt in wetenschappelijke publicaties, maar ook dan zijn de gegevens niet tot u als persoon herleidbaar.

Meer informatie over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek kunt u vinden in de brochure van de Rijksoverheid Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon.