CORONA vragenlijst

U heeft, als deelnemer aan de NEO studie, een uitnodiging per post of per e-mail ontvangen om een extra vragenlijst in te vullen met vragen over eventuele klachten en symptomen van besmetting met het coronavirus. Met deze informatie kunnen we onderzoek doen naar risicofactoren voor besmetting door het coronavirus.

Achtergrondinformatie

Aangezien het huidige coronavirus een heel nieuw virus betreft, weten we nog erg weinig over factoren die het risico op besmetting verhogen. De vragen in deze vragenlijst gaan over persoonlijke gegevens bijvoorbeeld uw huidige lengte, gewicht en medicijngebruik en over eventuele symptomen van besmetting met het coronavirus die u ervaart.

Om goede vergelijkingen te kunnen maken, is het van belang dat iedereen de vragenlijst invult, dus ongeacht uw gewicht op dit moment, en ongeacht of u corona (Covid-19) heeft gehad.

Als u al voor de tweede meting van de NEO studie naar het LUMC geweest bent, dan heeft u een aantal dezelfde vragen beantwoord. Toch willen we u vragen deze vragenlijst geheel in te vullen, zodat we van alle deelnemers deze informatie op hetzelfde moment hebben. Mocht u deze vragenlijst niet willen invullen, dan heeft dat geen gevolgen voor uw verdere deelname aan de NEO studie.

Toestemmingsverklaring

Met het invullen van de vragenlijst geeft u toestemming voor het gebruik van de vragenlijstgegevens en voor het koppelen van de vragenlijstgegevens aan uw overige gegevens die verzameld zijn in de NEO studie, voor onderzoek naar Corona. Wij willen graag de antwoorden op deze korte vragenlijst combineren met gegevens over het beloop van uw eventuele ziekte door Covid-19. Wij vragen daarom uw toestemming voor het opvragen van uw eventuele testuitslag en voor het opvragen van aanvullende gegevens over het beloop van uw eventuele ziekte door Corona bij uw behandelend arts. Deze toestemming wordt gevraagd aan het eind van de vragenlijst. Mocht u hier geen toestemming voor willen geven, gebruiken we alleen uw vragenlijstgegevens voor het onderzoek naar risicofactoren van besmetting met het coronavirus.