Een 'second opinion' of ‘tweede mening' in het LUMC

Hebt u vragen of twijfels over een behandeling bij kanker, of wilt u gewoon de mening van een onafhankelijk arts weten? U kunt in het LUMC altijd terecht voor een second opinion. 

Wanneer bij u kanker wordt gediagnosticeerd heeft dit vaak ingrijpende consequenties. Waarschijnlijk moet u een behandeling ondergaan waar van te voren de uitkomst niet zeker is. Daarom is het van groot belang dat u goed wordt geïnformeerd over de diagnose en de behandelingsmogelijkheden en eventuele alternatieven, zodat u achter de keuzes en het behandelplan van uw behandelend specialist staat en gemotiveerd bent om de behandelingen te ondergaan. In dit proces kan het zijn dat u de mening van een onafhankelijk arts wilt weten. Het kan ook zijn dat u een minder frequent voorkomende vorm van kanker heeft, waarvoor u graag gebruikt maakt van de expertise van een gespecialiseerd ziekenhuis. In zulke gevallen kunt u uw behandelend specialist of uw huisarts vragen u te verwijzen voor een tweede mening of second opinion-gesprek.

Gespecialiseerde medisch oncologen

De afdelingen Medische Oncologie van de Nederlandse universitaire medische centra, waaronder het LUMC en het Nederlands Kanker instituut, hebben gespecialiseerde medisch oncologen waar u naar verwezen kunt worden voor een second opinion. U hebt voor een tweede mening-gesprek geen toestemming nodig van uw behandelend arts. Het heeft wel de voorkeur deze te informeren. Ook omdat deze u kan helpen met de verwijzing.

Kosten

Voordat u een tweede mening-gesprek aanvraagt, is het belangrijk na te gaan of uw ziektekostenverzekeraar de kosten voor zo’n gesprek vergoedt. Dit om te voorkomen dat eventuele kosten voor uw rekening komen.