Belang van donaties

Medewerkers van het LUMC zetten zich elke dag in om ernstige ziektes te kunnen genezen. Elke dag is weer een klein stapje vooruit om patiënten nieuw perspectief te bieden. We kunnen gelukkig ook steeds meer. En dat geeft hoop. En toch... Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. Daarom zijn extra voorzieningen, informatie en afleiding zo belangrijk en hiervoor zijn we op zoek naar uw hulp. Waarde toevoegen aan het verblijf van patiënten en hun familie, dat is waar de LUMC Vrienden Stichting voor staat.

Ook met uw organisatie kunt u bijdragen aan de projecten van de LUMC Vrienden Stichting. De behoeften en mogelijkheden van iedere organisatie zijn anders en dat snappen wij. Daarom zijn er meerdere mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Graag bespreken we met u welke wijze van steunen het beste bij uw organisatie aansluit. 

Een aantal voorbeelden zijn: 

  • Eenmalige gift
  • Structureel doneren, eventueel als bedrijfspartner van een project
  • Benodigdheden en kennis voor het project in natura doneren
  • Doneer een deel van de opbrengst van de verkoop van een product
  • Kom in actie met collega’s:
  • Structureel vrijwilligerswerk 
  • Payroll giving, uw medewerkers doneren hun bruto salaris voor een netto gift aan de LUMC Vrienden Stichting. 
  • Organiseer activiteiten om geld in te zamelen, zoals een sportprestatie, benefietavond, talentenjacht etc.

Fiscaal voordeel bij doneren 

Particuliere gift 

De LUMC Vrienden Stichting is een ANBI organisatie. Dit betekend dat een deel van uw gift mogelijk aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. De meest actuele details over het aftrekken van reguliere giften en periodieke schenkingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Het drempelbedrag voor het aftrekken van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60, hierbij geldt dat u al uw donaties aan organisaties met een ANBI status bij elkaar kunt optellen. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het meeste belastingvoordeel ontvangt u bij periodiek schenken. 

Bedrijfsgift 

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en steunstichtingen SBBI mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen. Bedrijven hebben de mogelijkheid hun giften te verrekenen binnen de vennootschapsbelasting. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000Doet u een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling? Dan mag u de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.. Voor de vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht. Op de site van de Belastingdienst vindt u een berekening van aftrekbare giften

Vanwege de ANBI-status zijn schenkingen aan de LUMC Vrienden Stichting geheel vrijgesteld van schenkbelasting. Dankzij deze fiscale vrijstelling kan uw schenking geheel ten goede komen aan de activiteiten die de Stichting ondersteunt.

De patiëntenzorg heeft u nodig

De kosten in de zorg zijn hoog. Bij financiering gaat het altijd over medisch patiëntgerelateerde kosten. Aansluitend blijft maar weinig geld beschikbaar om extra projecten uit te voeren ten bate van een aangenamer verblijf van patiënten en bezoekers. Met uw steun maakt de LUMC Vrienden Stichting deze welzijnsprojecten mogelijk.

Dankzij uw steun kunnen wij bijvoorbeeld bedbanken voor ouders van te vroeg geboren kinderen op de afdeling Neonatologie plaatsen. Normaal gesproken zouden de ouders op een ziekenhuisbed en stretcher verblijven. Door het plaatsen van bedbanken kunnen zij overdag comfortabel met hun kindje zitten en 's nachts blijven slapen totdat het kindje mee naar huis mag. Hiermee kunnen wij de jonge gezinnen in deze hectische periode een zo prettig mogelijke verblijf bieden.

Uw donatie maakt het verschil

Iedere gift is uniek en levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van patiënten. U kunt bij uw donatie aangeven voor welk project het bestemd is, of dat u het algemeen aan de Vrienden Stichting doneert.

Wilt u meer weten over actuele projecten, donatievormen en fiscale voordelen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag persoonlijk te woord.

LUMC Vrienden Stichting
LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden

T 071 - 526 57 49
vrienden@lumc.nl

IBAN NL40INGB0007522135
RSIN 856611098

Hartelijk dank voor uw steun!