Doneren aan de LUMC Vrienden Stichting

Iedere gift is uniek en levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van patiënten. U kunt bij uw donatie aangeven voor welk project het bestemd is, of dat u het algemeen aan de LUMC Vrienden Stichting doneert. In het laatste geval gaat uw schenking naar het project waar deze het meest nodig is.

Net als de keuze van het project waar u zich verbonden mee voelt, is ook de wijze van schenken zeer persoonlijk. Daarom biedt de LUMC Vrienden Stichting hiervoor meerdere mogelijkheden. Wij informeren u graag hierover binnen deze website, maar u kunt ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden door te nemen.

De LUMC Vrienden Stichting heeft een ANBI status, dit betekent dat uw bijdrage kunt opgeven als aftrekpost bij de belastingdienst en dat er geen schenk- of erfbelasting over uw donatie of nalatenschap betaald hoeft te worden.

Eenmalige gift

Iedere gift draagt bij aan het welzijn van de patiënten van het LUMC hoe klein of hoe groot ook. Zonder uw bijdrage is het voor ons niet mogelijk om extra projecten voor het welzijn van de patiënten te realiseren.

Structureel doneren

Door structureel te doneren zorgt u ervoor dat de LUMC Vrienden Stichting langere tijd de zekerheid heeft van uw gift. Ook kunnen we u gedurende het gehele project blijven betrekken bij de voortgang. Daarnaast bieden we u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de andere projecten van de LUMC Vrienden Stichting.
Bij een structurele donatie geeft u een machtiging af voor het maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks incasseren van een donatie. U kunt deze machtiging te allen tijde stop zetten door contact met ons op te nemen.

Doneert u minimaal € 250,- per jaar. Dan heeft u de mogelijkheid om kosteloos de LUMC Vrienden Stichting bijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst laten wij u binnen het LUMC zien waar uw donatie aan heeft bijgedragen.

Periodiek schenken

Door te kiezen voor periodieke schenken geeft u de LUMC Vrienden Stichting voor ten minste 5 jaar lang de zekerheid van uw steun. Hierbij kunt u kiezen voor een algemene gift, of voor het toekennen van uw schenking aan een specifiek project. Zo maakt u de realisatie van dit project meerdere jaren mogelijk, bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe faciliteit of een doorlopend project zoals de KinderTV. Deze wijze van schenken is voor u qua belastingteruggave  het meest voordeling.

Doneert u minimaal € 250,- per jaar. Dan heeft u de mogelijkheid om kosteloos de LUMC Vrienden Stichting bijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst laten wij u binnen het LUMC zien waar uw donatie aan heeft bijgedragen.

Notariële akte niet meer nodig

Voorheen konden alleen periodieke giften die bij de notaris waren vastgelegd, worden afgetrokken van de belasting. Per 1 januari 2014 is de wet veranderd en volstaat het vastleggen in een onderlinge schenkingsovereenkomst. Deze kunt u hier downloaden. Wilt u dat het bedrag automatisch bij u wordt afgeschreven dan kunt u deze betalingsvolmacht invullen. De volmacht wordt pas wettelijk geldig als u deze afdrukt, ondertekend en samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs opstuurt naar: LUMC Vrienden Stichting, LUMC. Postbus 9600, 2300 RC Leiden

Fonds op Naam

Vanaf €100.000 is het mogelijk om een fonds op te richten waarbij u in overleg het doel van het geld binnen dit fonds bepaald. Ook is het mogelijk om de naamgeving in overleg met de LUMC Vrienden Stichting te bepalen. U kunt een Fonds op Naam alleen of samen met anderen opzetten. Graag maken we een persoonlijke afspraak met u om ervoor zorg te dragen dat uw wensen binnen het LUMC gerealiseerd kunnen worden.

Een Fonds op Naam kunt u zowel voor- als na uw leven in laten gaan. In beide gevallen zullen we ervoor zorgdragen dat u de impact van uw bijdrage ervaart.