Doneren aan de LUMC Vrienden Stichting

Medewerkers van het LUMC zetten zich dagelijks in om ernstige ziektes te kunnen genezen. Elke dag is weer een klein stapje vooruit om patiënten nieuw perspectief te bieden. We kunnen gelukkig ook steeds meer. En dat geeft hoop. En toch... Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. Daarom zijn extra voorzieningen, informatie en afleiding zo belangrijk en daarbij kunnen wij uw steun goed gebruiken. hiervoor zijn we op zoek naar uw hulp. Waarde toevoegen aan het verblijf van patiënten en hun familie, dat is waar de LUMC Vrienden Stichting voor staat.

De patiëntenzorg heeft u nodig 

De kosten in de zorg zijn hoog. Bij financiering gaat het altijd over medisch patiëntgerelateerde kosten. Aansluitend blijft maar weinig budget beschikbaar om extra projecten uit te voeren ten bate van een aangenamer verblijf van patiënten en bezoekers. Met uw steun maakt de LUMC Vrienden Stichting deze welzijnsprojecten mogelijk.

Waarde toevoegen aan het verblijf van patiënten en hun familie, dat is waar de LUMC Vrienden Stichting voor staat.

Voorbeelden van succesvolle projecten die we vanuit de stichting mede dankzij donaties hebben kunnen realiseren, zijn de gezinsvriendelijke verblijven op de afdeling neonatologie, het nabestaandenmonument ter ere van de mensen die hun lichaam aan de wetenschap hebben geschonken, kinderentertainment  en de kindervriendelijke inrichting van ons Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ).  Momenteel kan de stichting uw hulp nog gebruiken om ook de laatste twee afdelingen binnen het WAKZ, de polikliniek en dagbehandeling,  kindvriendelijk in te kunnen richtingen. 

Uw donatie maakt het verschil 

Iedere gift is uniek en levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van patiënten. U kunt bij uw donatie aangeven voor welk project het bestemd is, of algemeen doneren aan de LUMC Vrienden Stichting. In het laatste geval gaat uw schenking naar het project waar deze het meest nodig is. 

Als u niet direct wilt doneren, maar liever zelf een actie opzet om geld in te zamelen voor onze doelen, ga dan naar onze Acties derden pagina.

Wijze van schenken

Net als de keuze van het project waar u zich verbonden mee voelt, is ook de wijze van schenken zeer persoonlijk. Daarom biedt de LUMC Vrienden Stichting hiervoor meerdere mogelijkheden. Wij informeren u graag hierover binnen deze website, maar u kunt ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden door te nemen via vrienden@lumc.nl of 071- 526 57 49. Wij staan u graag persoonlijk te woord.

De LUMC Vrienden Stichting heeft een ANBI status, dit betekent dat u uw bijdrage kunt opgeven als aftrekpost bij de Belastingdienst en dat er geen schenk- of erfbelasting over uw donatie of nalatenschap betaald hoeft te worden. 

Eenmalige gift 

Iedere gift draagt bij aan het welzijn van de patiënten van het LUMC hoe klein of hoe groot ook. Zonder uw bijdrage is het voor ons niet mogelijk om extra projecten voor het welzijn van de patiënten te realiseren. 

Structureel doneren 

Door structureel te doneren zorgt u ervoor dat de LUMC Vrienden Stichting langere tijd de zekerheid heeft van uw gift. Ook kunnen we u gedurende het gehele project blijven betrekken bij de voortgang. Daarnaast bieden we u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de andere projecten van de LUMC Vrienden Stichting.

Bij een structurele donatie geeft u een machtiging af voor het maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks incasseren van een donatie. U kunt deze machtiging te allen tijde stop zetten door contact met ons op te nemen. 

Periodiek schenken 

Door te kiezen voor periodieke schenken geeft u de LUMC Vrienden Stichting voor ten minste 5 jaar lang de zekerheid van uw steun. Hierbij kunt u kiezen voor een algemene gift, of voor het toekennen van uw schenking aan een specifiek project. Deze wijze van schenken is voor u qua belastingteruggave  het meest voordeling.  Naast uw eigen gegevens, vult u ook de gegevens van het door u gekozen goede doel in. In dit geval betreft het de gegevens van de LUMC Vrienden Stichting.

Wilt u dat het bedrag automatisch bij u wordt afgeschreven dan kunt u deze betalingsvolmacht invullen. De volmacht wordt pas wettelijk geldig als u deze afdrukt, ondertekend en samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs opstuurt naar: LUMC Vrienden Stichting, LUMC. Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Fonds op Naam 

Vanaf €100.000 is het mogelijk om een fonds op te richten waarbij u in overleg het doel van het geld binnen dit fonds bepaald. Ook is het mogelijk om de naamgeving in overleg met de LUMC Vrienden Stichting te bepalen. U kunt een Fonds op Naam alleen of samen met anderen opzetten. Graag maken we een persoonlijke afspraak met u om ervoor zorg te dragen dat uw wensen binnen het LUMC gerealiseerd kunnen worden. 

Een Fonds op Naam kunt u zowel voor- als na uw leven in laten gaan. In beide gevallen zullen we ervoor zorgdragen dat u de impact van uw bijdrage ervaart.

Nalaten

Ook na uw leven projecten voor de patiënten van het LUMC mogelijk maken? Dit kan door uw wensen vast te leggen in uw testament. Er zijn een aantal mogelijkheden om dit te regelen. We helpen u graag om ervoor te zorgen dat alles geregeld is zoals u dat wenst. Mocht u aan een specifiek doel of project na willen laten neem dan contact met ons op dan nemen we de mogelijkheden hiervoor met u door. De LUMC Vrienden Stichting heeft een ANBI status wat betekend dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden.

Erfstelling

Bij een erfstelling benoemt u de LUMC Vrienden Stichting tot (mede)erfgenaam. Hierbij  ontvangt de Stichting percentage van uw nalatenschap. Hoe hoog dat percentage is, bepaalt u zelf. U kunt de LUMC Vrienden Stichting erfgenaam maken naast uw kinderen of andere personen, of tot enige erfgenaam benoemen.

Legaat

Met een legaat laat u een vastgesteld geldbedrag, een voorwerp of (onroerend) goed  - bijvoorbeeld een kunstwerk, collectie, huis of aandelenportefeuille - na aan een persoon of organisatie. Met een legaat aan de LUMC Vrienden Stichting legt u dus heel precies vast wat de Stichting van u ontvangt. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.