Over de LUMC Vrienden Stichting

De LUMC Vrienden Stichting is opgericht om aanvullende financiering te realiseren voor projecten die waarde toevoegen aan het verblijf van patiënten en bezoekers in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het LUMC heeft de ambitie maatgevend te zijn op het gebied van zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als vernieuwende, hoogwaardige en specialistische patiëntenzorg. Om deze doelen te realiseren is aanvullende financiering noodzakelijk.

Alle middelen die door de Stichting worden geworven zijn bestemd voor projecten die waarde toevoegen aan het verblijf van patiënten en bezoekers van het LUMC. Donaties die voor een specifiek project zijn bedoeld, komen uitsluitend daaraan ten goede.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf bestuurders en een adviseur. Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Mevrouw B. Engelberts, voorzitter

prof. dr. D.H. Biesma

Prof. dr. E.H.H.M. Rings, bestuurslid

Prof. dr. A.M. van Hemert, bestuurslid

De heer W.R.J. Idema, secretaris

Adviseur

Mw. C.F. van de Voorde RA, financieel adviseur

ANBI

De LUMC Vrienden Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.U kunt als donateur uw gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast hoeft de stichting geen schenk- en erfbelasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.