Over de LUMC Vrienden Stichting

De LUMC Vrienden Stichting is opgericht om aanvullende financiering te realiseren voor projecten die waarde toevoegen aan het verblijf van patiënten en bezoekers in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het LUMC heeft de ambitie maatgevend te zijn op het gebied van zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als vernieuwende, hoogwaardige en specialistische patiëntenzorg. Om deze doelen te realiseren is aanvullende financiering noodzakelijk.

Alle middelen die door de Stichting worden geworven zijn bestemd voor projecten die waarde toevoegen aan het verblijf van patiënten en bezoekers van het LUMC. Donaties die voor een specifiek project zijn bedoeld, komen uitsluitend daaraan ten goede.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes bestuurders en een adviseur. Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Mevrouw B. Engelberts, voorzitter

Prof. dr. E.H.H.M. Rings, bestuurslid

Prof. dr. A.M. van Hemert, bestuurslid

De heer W.R.J. Idema, secretaris

De heer W.G. Rijsbergen, bestuurslid

Mevrouw K. Smit, penningmeester

Adviseur

Drs. M.T. van ‘t Oever, adviseur