Contact

Postadres

Leids Universitair Medisch Centrum
LUMC Vrienden Stichting
J0-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres

Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Telefoon: Ambika Lucassen (071) 526 57 49 en Juliette Kops (071) 526 25 54

E-mailvrienden@lumc.nl

Uitvoerend secretaris

Marlies Anthonisse
Telefoon: (071) 526 64 82
E-mailm.e.j. anthonisse@lumc.nl

Bankrekening

IBAN NL40INGB0007522135

Kamer van Koophandel

KvK 66566517

RSIN 856611098

ANBI

De LUMC Vrienden Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

U kunt als donateur uw gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast hoeft de stichting geen schenk- en erfbelasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.