Contact polikliniek

Poliklinieken afdeling Trombose en Hemostase

Klinische stafleden

Prof. Dr. H.C.J. Eikenboom, Prof. Dr. M.V. Huisman, Dr. F.J.M van der Meer, Dr. F.A. Klok

Locatie

De polikliniek kunt u vinden door route 25 te volgen. Zie ook Wegwijs in het LUMC

Telefonische contacten

Spreken polikliniekarts

Wanneer u uw polikliniekarts wilt bereiken, dan verzoeken wij u het nummer van de polikliniek (071-5261850) te bellen. U krijgt dan één van de secretaressen aan de lijn, die al of niet met behulp van uw polikliniekarts een oplossing voor uw problemen zal proberen te vinden.

Wijzigen afspraak

Wilt u alleen uw polikliniekafspraak wijzigen, dan verzoeken wij u dat ’s ochtends voor 12 uur telefonisch aan de secretaresse door te geven (071-5261850).

Buiten kantoortijden

Als u een medisch probleem hebt buiten de polikliniekuren, dan dient u het LUMC te bellen (071-526 9111) en de telefoniste te vragen u in contact te brengen met de dienstdoende arts voor hemostase en vasculaire geneeskunde.