GIST

Achtergrond
Het Genomic Investigation of Statin Therapy (GIST) consortium bestaat zowel uit gerandomiseerde klinische trials als observationele studies, die tezamen grootschalige genoombrede associatiestudies uitvoeren naar genetische factoren die van invloed zijn op de respons op statine behandeling. Vanuit het LUMC doet de PROSPER/PHASE studie mee aan deze projecten, waarin data van ≥ 25,000 met statine-behandelende individuen vanuit verschillende delen van de wereld wordt geïncludeerd.

Doel
Statines behoren tot de meest succesvolle therapeutische interventies om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Er bestaat echter grote interindividuele variatie in de mate waarin men op deze medicatie reageert, wat deels genetisch bepaald lijkt. Het GIST consortium heeft als doel om deze genetische variatie in kaart te brengen, ten einde de behandeling bij patiënten te kunnen personaliseren.

Meer informatie
Voor meer informatie over het GIST consortium kunt u contact opnemen met Stella Trompet (s.trompet@lumc.nl).