Het Centrum voor Botkwaliteit 

Het Centrum voor Botkwaliteit valt onder de afdeling Interne Geneeskunde, sectie Endocrinologie en is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen de verscheidene specialismes op het gebied van calcium/fosfaatproblemen, metabole botziekten en osteoporose. Door het multidisciplinaire karakter is het mogelijk gecombineerde consulten aan te bieden met bv de Orthopedie op gebied van fibreuze dysplasie, met de kinderartsen bij kinderen met zeldzame bot- of calciumaandoeningen en ook met de endocriene hoofd/halschirurgie bij hyperparathyreoïdie. 

Contact

Voor afspraken en informatie voor verwijzers, zijn wij op werkdagen bereikbaar via:

Telefoon:  +31-(0)71-5263505 (van 09.00 tot 12.00 uur)
Fax: +31-(0)71-5266881
E-mail: bot@lumc.nl


Bezoekadres Centrum voor Botkwaliteit:  

Polikliniek Endocrinologie, B2-R route 25
Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postadres:
Polikliniek Endocrinologie
Postzone B2-R
Leids Universitair Medisch Centrum
Postbus 9600
2300 RC Leiden

 

Informatie ziektebeeld Fibreuze Dysplasie
Informatie ziektebeeld Osteoporose
Informatie ziektebeeld Botziekte van Paget
Informatie ziektebeeld Hyperparathyreoïdie
Informatie ziektebeeld SCCH (Sterno-costo-claviculaire hyperostose)
Nederlandse Vereniging van Patiënten met Sternoclaviculaire Hyperostosis 
Fibreuze Dysplasie/McCune Albright syndroom patientenvereniging
Osteoporose Vereniging
Vereniging Osteogenesis Imperfecta