MRSA polikliniek

De polikliniek infectieziekten van het LUMC heeft een gespecialiseerd spreekuur voor de behandeling van MRSA dragerschap en MRSA infecties.

MRSA is een bacterie. De afkorting staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. DeStaphylococcus aureus is een huidbacterie. Het verschil tussen de gewone Staphylococcus aureus en MRSA is dat MRSA ongevoelig (resistent) is voor penicillines en soms ook voor andere antibiotica. Als de MRSA-bacterie bij afname van kweken (uitstrijken) op het lichaam gevonden wordt zonder klachten te veroorzaken, noemen we dat ‘kolonisatie’ of ‘dragerschap’. Sommige mensen hebben ook infecties met de bacterie, meestal gaat het om huidinfecties.

 

Het LUMC maakt deel uit van het MRSA netwerk Holland West. Dit netwerk is een initiatief van MRSA-behandelaren in de regio met het doel patienten en zorgverleners van relevante informatie over MRSA te voorzien en de samenwerking rond MRSA te bevorderen. Meer informatie over MRSA, kunt u vinden op de website van MRSA netwerk Holland West.