Project definitie

De Call for Tender Onderwijsvernieuwingsprojecten 2000 is op 25 januari 2000 door de COO-Werkgroep van de NVMO bezocht. Dit heeft geleid tot een gezamelijke aanvraag van het LUMC en het AMC die door Stichting SURF op 21 juni 2000 gehonoreerd is met een subsidie.

Hierop is een Controlling document opgesteld waarmee het project in 2001 van start kon gaan.