Deliverables

Casusnummer Deelprojectleider Onderwerp

Casus 1

S. Eggermont Cholecystitis

Casus 2

W.K. Posthumus Kind met acute mastoĆÆditis bij acute otitis media

Casus 3

E.M. Schoonderwaldt Bloedverlies per anum bij colitis ulcerosa

Casus 4

J.P.A. Broeren Zwangerschap met HELLP syndroom

Casus 5

S. Eggermont Ileus door diverticulitis

Casus 6

F.L. van der Heijden Carcinoom van de huid

Casus 7

E.M. Schoonderwaldt Schedeltrauma en miltruptuur

Casus 8

J.P.A. Broeren Palpitaties door atriumfibrillatie

Casus 9

S. Eggermont Loopneus door liquorlekkage

Casus 10

W.K. Posthumus Kind met aplastische crise bij sikkelcelanaemie

Casus 11

E.M. Schoonderwaldt Bloed braken door oesophagusvarices

Casus 12

W.K. Posthumus Kind met diarree en dehydratie

Casus 13

S. Eggermont Knobbeltje in de borst

Casus 14

J.P.A. Broeren Postoperatief beloop na operatie wgs. mammacarcinoom

Casus 15

E.M. Schoonderwaldt Urineweginfectie met sepsis door niersteen

Casus 16

J.D. Donnison Kind met ziekte van Hodgkin

Casus 17

S. Eggermont Oudere vrouw met CVA

Casus 18

J.D. Donnison Gemetastaseerd oesophaguscarcinoom

Casus 19

E.M. Schoonderwaldt Longembolie na sectio caesarea

Casus 20

F.L. van der Heijden Subarachnoidale bloeding