Dierproeven verantwoord

De 3V's van Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven vormen de basis voor het proefdierbeleid van het LUMC. Het LUMC stimuleert proefdiervrije innovatie.