Over de Bontius Stichting

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

De Bontius Stichting heeft een procedure voor de behandeling van klachten. Denk daarbij aan klachten over onze dienstverlening of communicatie. U leest de klachtenprocedure hier.

Meldingsprocedure

Heeft u een klacht over de manier waarop u bent bejegend, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het patiëntenservicebureau van het LUMC. U vindt hier meer informatie.