Internationale contacten

De afdeling heeft uitgebreide internationale contacten gekoppeld aan de verschillende research onderwerpen.  

Acute en chronische pijn

  • Prof. dr. B. Kest, CUNY, en Prof. dr. J. Mogil, McGill University.
  • Er is een strategische alliantie met de groep van Prof. Dr. A. Drewes, Aalborg University, en Prof. L. Christrup (Univ. of Kopenhagen), beide in Denemarken. De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van nieuwe humane pijnmodellen en het analyseren van het effect van pijnstillers met behulp van PKPD modellen.
  • Samen met prof. dr. A. Cerami wordt de effectiviteit van ARA290 als analgeticum onderzocht in neuropathische pijn.
  • Prof. dr. J. Sleigh, University of Waikato, Hamilton, New Zealand EEG analyses.

Effecten van anesthesie op de cardiale en respiratoire regulatie

Dr. G. Drummond, Univ. of Edinburgh en Prof. dr. D.S. Ward, Univ of Rochester.

Farmacokinetiek en farmacodynamiek

Prof. Dr. E. Kharasch, Washington Univ., St. Louis.