Kwaliteitsbewaking

De afdeling vindt het belangrijk om in het kader van kwaliteitsbewaking gegevens van handelingen en procedures te verzamelen, interpreteren en presenteren teneinde de waarde van een resultaat of proces te bepalen. Hieronder staan de procedures die op dit moment worden geëvalueerd.

Peripherally Inserted Central Catheter (PICC)