Post Anesthesia Care Unit (PACU)

Patiëntenzorg PACUDe Post Anesthesia Care Unit (PACU) is een speciale bewakingsafdeling en bevindt zich op het operatiekamercomplex. Hier wordt u wanneer dat noodzakelijk is gedurende één nacht na de operatie opgenomen. U wordt intensief bewaakt, zo nodig beademd en behandeld door anesthesiologen en speciaal opgeleide verpleegkundigen. De PACU is een onderdeel van de afdeling Anesthesiologie.

U wordt op de PACU opgenomen wanneer u intensiever bewaakt moet worden dan op de verpleegafdeling mogelijk is en/of een aanvullende behandeling na de operatie noodzakelijk is welke ook niet mogelijk is op de verpleegafdeling. Dit kan zijn bij een grote operatie of als de lichamelijke conditie hiertoe aanleiding geeft. Als het voor de operatie al duidelijk is dat opname op de PACU nodig is wordt dit vooraf met u besproken door de anesthesioloog en/of de chirurg. Soms blijkt pas tijdens of na de operatie dat extra bewaking noodzakelijk is, u gaat dan naar de PACU in plaats van naar de verkoeverkamer. Wanneer er geen plaats is op de PACU en aanvullende zorg noodzakelijk is, wordt u op de Intensive Care opgenomen.

Een opname op de PACU duurt niet langer dan tot de ochtend na de operatie. Hierna wordt u teruggeplaatst naar de verpleegafdeling of, als het nodig is, naar de Intensive Care.

Post Anesthesia Care Unit (PACU)
Intensive Care (IC)