PreOperatieve Screeningspolikliniek (POS)

POS

Meestal gaat u meteen naar de POS na het bezoek aan de specialist die u wil opereren. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie en drukte op dat moment wordt u dezelfde dag of later op een afspraak gezien.

Na het invullen van een vragenlijst, gaat u zo nodig naar de apothekersassitent en vindt bloedafname plaats en/of wordt een hartfilmpje gemaakt. U hoeft hiervoor niet eerst naar een andere afdeling. De anesthesioloog stelt eventueel extra vragen en doet een kort lichamelijk onderzoek. Als het nodig is wordt u voor een consult doorverwezen naar een internist, cardioloog of longarts. Dit alles is om er voor te zorgen dat u in een zo een goed mogelijke conditie bent voor de operatie. Meestal kan, als u binnen 6 maanden nadat u op de POS geweest bent en u opnieuw gezien moet worden voor een nieuwe operatie, een telefonische afspraak gemaakt worden en hoeft u niet op de POS te wachten.

De POS is een drukke polikliniek waar de wachttijd soms lang kan zijn. Wij doen ons best de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Afspraak maken

Kom langs of neem telefonisch contact op met de POS

Informatie voor patiënten betreffende de anesthesie