Lezingen

De vereniging organiseert elk najaar een lezing, in samenwerking met de vereniging van de Medische Faculteit der Leidse Studenten. Alumni hebben naast het bijwonen van de lezing, de mogelijkheid hun ervaringen te delen met de toekomstige generatie artsen. Studenten kunnen er terecht met vragen over het leven van de medisch specialist of onderzoeker.

In de rechter kolom vindt u de verslagen van voorgaande lezingen.